Kompetansekurs i implantatprotetikk

Kursgivere

Kjell Størksen, sykehustannlege, Haukeland universitetssykehus

Sigbjørn Løes, spesialist i oral kirurgi og oral medisin, Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen (UiB)

Harald Gjengedal, spesialist i oral protetikk, Førsteamanuensis UiB

Forelesere fra fagmiljøene i Bergen og Oslo

Representanter for HELFO og leverandører

Kurset er utarbeidet av NTF på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Sosial- og helsedirektoratet har godkjent det faglige innholdet. Tannleger som fullfører kurset vil i etterkant kunne utføre implantatprotetikk med bidrag fra trygden. Dette forutsetter samarbeid med spesialist i oral kirurgi eller periodonti.

Kursplan

Fire samlinger á to dager (fredag og lørdag) over fire måneder

- Forelesninger i protetikk, kirurgi, periodonti og kjeveortopedi

  • Demonstrasjon av kirurgikasus

  • Kasuspresentasjoner

  • Nettbaserte gruppeoppgaver

  • Eget pasientkasus

  • Avsluttende test :

Forutsetningen for godkjent kurs er tilstedeværelse på alle samlinger, alle dager, og aktiv deltakelse i gruppearbeid.

Deltakerne må ha klarert et pasientkasus for implantatbehandling på forhånd. Pasienten skal ferdigstilles før kurset godkjennes..

Ved stor søkning vil følgende opptakskriterier bli fulgt:

  • arbeidssted i geografisk område med få operatører

  • allmennpraktiker foran spesialist

  • allmennpraksis i 6 år eller mer blir tillagt vekt

Målgruppe

Allmennpraktiserende tannleger

Tid

1. og 2. september 2017

22. og 23. september 2017

20. og 21. oktober 2017

17. og 18. november 2017

Kurssted

Haukeland hotell, ved Haukeland Universitetssykehus, Bergen

Kursavgift

Kr 29.000

Maks antall deltakere

30 personer

Søknadsfrist

23. april 2017

Påmelding

Søknadsskjema

www.tannlegeforeningen.no

Kurs og utdanning/Implantatprotetikk

Skjemaet sendes til

akes@tannlegeforeningen.no

Mer informasjon

Kontakt Øyvind Asmyhr, tlf. 480 10 709