Nyvalgt leder for fremtidens tannleger

Den nye studentforeningen NTF Student valgte sin aller første leder i januar i år.

F17-04-029.eps

Fjerdeårs odontologistudent ved Universitetet i Bergen, Mohammedreza Sefidroodi, er valgt som første leder av NTF Student. Det ser han på som en ære. Foto: Privat.

Jeg takker for tilliten. Det er en ære, sier Mohammedreza Sefidroodi.

Sefidroodi er student på fjerde året ved Det odontologiske fakultet i Bergen. Han er 22 år gammel, og kommer fra Sandnes i Rogaland. Etter studiet er planen å dra hjem til Sandnes for å jobbe i et par år, før han tar sikte på en spesialisering innen kjeveortopedi.

Sefidroodi ble valgt under det årlige Geilo-seminaret i slutten av januar, der odontologi- og tannpleierstudenter samles på tvers av universitetene for en helg med faglige forelesninger og sosiale arrangementer. Tre kandidater stilte på valg til ledervervet.

NTF Student skal med støtte fra sekretariatet i NTF formidle informasjon til studentene, gjennomføre studentarrangementer, ivareta studentenes interesser og videreutvikle studentorganisasjonen. Organisasjonen blir en del av NTF på linje med lokalforeningene.

Som leder, får Sefidroodi tale-, forslags- og stemmerett i representantskapet i Den norske tannlegeforening (NTF). Styret består av to studentrepresentanter fra hver av de tre utdanningene i Norge, i tillegg til én representant for dem som studerer odontologi i utlandet. Årsmøtet i foreningen skal avholdes på det årlige Geilo-seminaret.

Medlemskap i NTF Student er gratis. Studentmedlemmer kan benytte seg av samtlige fordelsavtaler og tjenester på lik linje med ordinære medlemmer i NTF, i tillegg til en kollektiv ulykkesforsikring for foreningens studentmedlemmer. NTF Student talte 523 medlemmer per 1. mars i år.

Mer estetikk, takk

- Vi skal først og fremst være studentenes stemme inn i NTF, men skal også bidra til bedre kontakt mellom studentene ved de ulike lærestedene. Vi har som mål å skape et bredt engasjement, og samle flest mulig studenter i en slagkraftig organisasjon, sier Sefidroodi.

Så langt har han to viktige saker på blokka som han ønsker å ta videre. Den ene handler om estetisk odontologi.

- Som ferdig utdannede tannleger skal dagens odontologistudenter ut i et marked der forekomsten av karies og andre sykdommer i munnhulen er på vei nedover. Estetisk odontologi blir derfor et interessant forretningsområde, og etterspørsel etter denne typen tjenester er økende. Andelen estetisk odontologi i undervisningen må derfor bli større, sier han.

Studentene er også opptatt av forskning og forskningsstipender. Flere ønsker seg en ordning i likhet med den Legeforeningen har, hvor studentene får utbetalt en viss sum for å følge et forskningsprogram over en kortere periode, for eksempel i sommerferien.

- Programmet vi har i dag, forutsetter at du må drive forskning i ett år. Det er ikke mange av studentene som er villige til å forplikte seg over en så lang periode. Kanskje ville flere fatte interesse for forskning på sikt, dersom tidsperspektivet i begynnelsen kun var et par måneder. Det er nok tid til å få et innblikk i hva forskning dreier seg om, sier Sefidroodi.

Best trivsel i Bergen

De tre studentforeningene tilknyttet fakultetene ved lærestedene vil fortsette som før. Disse foreningene er uavhengige organer som tar opp saker spesifikt for det enkelte universitet.

- I Bergen har vi lagt det opp slik at en representant fra NTF Student er med i odontologiforeningen. Vi har innblikk i hverandres saker, og holder en god dialog, sier Sefidroodi.

Sammenliknet med andre studieretninger, viste Studiebarometret 2016 at odontologistudentene er de som jobber aller mest, samtidig som de er minst fornøyd med kvaliteten på studiet. Det er i tillegg store forskjeller mellom lærestedene. De største ulikhetene kommer til syne på spørsmål om i hvilken grad studentene kan påvirke undervisningen, og hvor fornøyde de er med det lokale studentdemokratiet. Her kommer Oslo dårligst ut, mens stemningen er best i Bergen. Til sammen deltok 136 odontologistudenter i undersøkelsen.

Sefidroodi har diskutert undersøkelsen med styrerepresentantene fra Oslo og Tromsø, uten at de har greid å finne et entydig svar på hvorfor det er slik.

- Jeg tror ikke resultatet i studentbarometeret er representativt for flertallet av odontologistudentene, men at det først og fremst er de som er misfornøyde som går inn og svarer på denne typen undersøkelser. Den faglige kvaliteten på studiet her i Bergen er i alle fall god nok, og det regner jeg med at den er i Oslo og Tromsø også, sier Sefidroodi.

Han føler at studentene har et godt samhold, og understreker at de har det mye moro ved siden av studiene.

- Det er krevende å studere odontologi, men vi har mange sosiale arrangementer i tillegg. Også på dette området er det viktig at NTF Student bidrar, ler Sefidroodi.

Ønsker tettere samarbeid

- Vi tror det er en stor fordel at studentene nå blir en formell del av organisasjonen. De er fremtidens tannleger, og dermed opptatt av ting som også vi bør være opptatt av. Tiden var moden for en studentforening i regi av NTF, og vi ønsker et tettere samarbeid med studentene, sier president i NTF, Camilla Hansen Steinum.

Hun sier at NTF har god kontakt med de lokale studentforeningene som jobber opp mot fakultetsledelsen. Studentforeningene har deltatt på NTF sine arrangementer, og NTF arrangerer også arbeidslivskurs for avgangsstudentene, et tilbud utenlandsstudentene også får nå.

- Vi vet at det er en god del odontologistudenter i utlandet, og er opptatt av at den nye studentforeningen skal være et samlende organ også for dem, sier Steinum.

Tone EliseEng Galåen