Etterutdanning / arbeidskurs for tannhelsesekretærer:

Assistanse ved sedasjon med lystgass og benzodiazepiner i tannlegepraksis

UiO.eps

Vi inviterer tannhelsesekretærer til arbeidskurs i bruk av sedasjonsteknikker som er aktuelle i tannlegepraksis. Spesielt vil betjening og bruk av lystgassapparatur bli vektlagt.

Kurset er svært egnet for tannhelsesekretærer som arbeider sammen med tannleger som har lisens for sedasjon med lystgass.

Kursansvarlige

Professor Tiril Willumsen, Det odontologiske fakultet, UiO

Klinikksjef Anne Rønneberg, Det odontologiske fakultet, UiO

Tannpleier Johanne Bye, Det odontologiske fakultet, UiO

Klinikk-koordinator Anne Marit Arnesen, Det odontologiske fakultet, UiO

Sted

Det odontologiske fakultet, UiO

Tid

Lørdag 22.april 2017 kl. 0900 - 1630

Antall deltakere

Maks 21

Kursavgift

Kr 4 500

Påmelding

Påmeldingen skal inneholde opplysninger om navn, adresse, utdanningsnivå og -år, nåværende stilling og en kort begrunnelse for å delta på kurset. Tannhelsesekretærer i Den offentlige tannhelsetjenesten bør vedlegge godkjenning fra klinikksjef/fylkestannlege.

Påmeldingsfrist

1. mars 2017

Kontaktperson / kurs koordinator

Johanne Bye, tlf. 22 85 22 62, johanne.bye@odont.uio.no