Oppdaterte standard ansettelseskontrakter

NTF har oppdatert standardkontraktene for ansettelse av tannlege, tannpleier, tannhelsesekretær og assistent/klinikkassistent. De oppdaterte standardkontraktene inneholder merknader om bruk av konkurranse-, kunde- og rekrutteringsklausuler i arbeidsavtalen, samt en anbefaling om å inngå databrukeravtale med alle ansatte.

Bakgrunnen for oppdateringen er at det fra 1. januar 2016 ble innført nye og strengere regler om hvilke bestemmelser man kan ha i en arbeidsavtale for å hindre en ansatt i å drive virksomhet i konkurranse med sin tidligere arbeidsgiver etter arbeidsforholdets opphør. De nye reglene om konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold finnes i arbeidsmiljøloven kapittel 14 A og omhandler bruk av konkurranse-, kunde- og rekrutteringsklausuler.

Allerede inngåtte avtaler har kunnet gjøres gjeldende i hele 2016, men fra 1. januar 2017 gjelder de lovpålagte begrensningene som følger av arbeidsmiljøloven kapittel 14 A. Det betyr at reglene får anvendelse også på arbeidsavtaler inngått før 2016. Arbeidsgivere anbefales derfor å gjennomgå gjeldende arbeidsavtaler og sjekke at de ikke inneholder klausuler som strider mot arbeidsmiljølovens regler om konkurransebegrensende avtaler, og eventuelt endre slike klausuler slik at de er i tråd med gjeldende regler.

De oppdaterte ansettelseskontraktene inneholder i tillegg en anbefaling om å inngå databrukeravtale med alle ansatte. Databrukeravtalen tydeliggjør ansvar i forbindelse med bruk av IKT-utstyr i praksisen generelt, bruker-ID, passord, fravær, valg av programvare og installasjon av dette, lagring av personopplysninger, bruk av e-post, kjennskap til vedtatte rutiner og prosedyrer i praksisen.

Oppdaterte standardkontrakter og forslag til databrukeravtale finnes tilgjengelig på www.tannlegeforeningen.no under jus og arbeidsliv - kontrakter og avtaler.