Samarbeid om dobbeltkompetanse

Det odontologiske fakultet (OD) innleder et flerårig samarbeid med Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge (TkMN), heter det i en pressemelding fra OD ved Universitetet i Oslo.

F17-02-027.eps

Administrerende direktør ved TkMN, Jørn Andre Jørgensen (t.v.), og dekan Pål Barkvoll ved OD signerer samarbeidsavtalen som skal sikre dobbeltkompetanse i Midt-Norge.

Samarbeidet skal resultere i flere tannleger med dobbeltkompetanse, det vil si tannleger som både har doktorgrader og er spesialister, i region Midt-Norge. I tillegg skal det sikre flere spesialister innen de odontologiske disiplinene til den midt-norske regionen, som ikke har noen egen odontologisk utdanningsinstitusjon.

- Vi er godt fornøyde med å ha fått på plass detaljene i denne avtalen, forteller Pål Barkvoll, dekan ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

- Dette er et meget spennende samarbeid, både for oss og TkMN.

Kommer pasientene til gode

Barkvoll forteller at avtalen legger til rette for at forskningen ved hans fakultet nå kan utføres i omstendigheter nærere praksisfeltet, i større grad enn det har vært gjort til nå. I tillegg mener han at samarbeidet vil komme et betydelig antall pasienter til gode i en region der det, av strukturelle årsaker, har vært mangel på tilgang på tannlegespesialister.

OD og TkMN er allerede involvert i noen felles prosjekter; blant annet samarbeider de innen TOO-prosjektet (tilrettelagt tannhelsetilbud til personer utsatt for tortur, overgrep eller odontofobi). De neste årenes samarbeid mellom de to skal også favne forskning og utdanning på både master- og doktorgradsnivå, blant annet gjennom prosjektstillinger hos fylkestannleger i region Midt-Norge, heter det videre i pressemeldingen.

Behov for kompetanse i regionen

Mangelen på spesialister fra tannlegefeltet i region Midt-Norge gjør at behandlingstilbudet, og kompetansen behandlingen utvikles fra, har vært noe redusert. Avtalen innebærer nettopp et samarbeid om å utdanne tannlegespesialister i regionen, slik at de kan beholde sin lokale eller regionale nærhet og tilknytning.

- Det er få personer som har utdanning i form av norsk doktorgrad som jobber i den utøvende tannhelsetjenesten i region Midt-Norge. Derfor er det avgjørende for TkMN å samarbeide med universitet og høyskoler, som UiO, samt helsetjenesten og relevante forskningsmiljøer, forteller Jørn Andre Jørgensen, administrerende direktør i TkMN.

- Med denne avtalen ønsker vi å kunne ta del i ODs erfaring med forskning, og utdanning og veiledning av forskere, sier han.

Kompetansesenteret eies av Møre og Romsdal og trønderfylkene, og har som hensikt å bygge kompetansen i den utøvende tannhelsetjenesten i regionen, heter det til slutt i pressemeldingen.

HildeZwaig Kolstad 

Tekst og foto