Pris for god undervisning

Både kunnskapsministeren og Akademikerne snakker om det: Gode undervisere er nøkkelen til vellykkede universitetsmiljøer, men priser, belønning og anerkjennelse er det sparsomt med. Professor Hilde Kanli Galtung ved Institutt for oral biologi (IOB) er et hederlig unntak.

F17-02-032.eps

Hilde K. Galtung, IOB, mottok i desember 2016 Det medisinske fakultets pris for innovasjon i profesjonsstudiet.

Universitetsmiljøene er selvsagt klar over at både gode undervisere og god forskning til sammen skaper et godt læringsmiljø, noe som igjen fører til lite frafall, et populært studium og gode rankinger både nasjonalt og internasjonalt. I dag går prisene og påskjønnelsene først og fremst til forskerne, men det skal det bli en forandring på, ifølge kunnskapsministeren (se side 114 i dette nummeret av Tidende).

Pris for innovasjon

Det medisinske fakultets pris for innovasjon i profesjonsstudiet ble tildelt professor Hilde K. Galtung ved IOB, Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun fikk prisen for sin undervisning på den pre-kliniske utdanningen for odontologi-, ernæringsfysiologi- og medisinstudenter. Det var studentenes evaluering av undervisningen som var utslagsgivende for tildelingen.

Hvert år deler Det medisinske fakultet ut fire priser til undervisere som har utmerket seg på ulike måter. Priskomiteen begrunnet utmerkelsen med: «Professor Hilde Galtung blir trukket fram av studentene som en dyktig og grundig foreleser, som i riktig tempo, klart språk og pedagogisk fremlagt stoff klarer å formidle nyrefysiologien på en svært god måte. Professor Galtung tok i bruk digital teknologi med podcast som et redskap i undervisningen. Dette blir verdsatt av studentene. Det gir muligheter for å høre forelesninger flere ganger, på et hvert tidspunkt og hvor som helst. Dette gir en styrket læringseffekt for studentene. Podcast er en enkel og kostnadseffektiv teknologi som gir mulighet til å repetere stoffet fra forelesningene og forberede studentene til eksamener. Podcast erstatter ikke forelesningene, men gir muligheter til bedre læring og økt kunnskap i sentrale temaer.»

Prisen besto av 20 000 kroner, diplom og heder og ære, og ble delt ut av professorene Ingrid Os og Kristin Heggen fra Seksjon for ledelse ved Det medisinske fakultet under en seremoni den 19. desember 2016 på juleavslutningen ved Det odontologiske fakultet.

Populær podcast

Galtung får ros for sin bruk av podcast som en del av sin pedagogiske og gode tilrettelegging av undervisningen.

Hun forteller at bruken av podcast begynte i undervisningen av tannpleiere for en del år siden. Grunnen var at tannpleierstudiet fikk et stadig større innslag av flerspråklige studenter, og for mange var språket en tilleggsbelastning. Hun fant ut at løsningen var å ta opp lyd og senere både lyd og bilde fra forelesningene og lagre dem som podcaster, som studentene kunne høre om igjen når de trengte det. Det ble populært.

- Da jeg begynte å undervise ved den prekliniske utdanningen for odontologi- og medisinstudenter, fortsatte jeg å gjøre akkurat det samme. Det ble like populært hos denne studentgruppen, selv om språkproblemer ikke var grunnen, forteller hun.

En podcast er en effektiv måte å repetere stoff på, og kan gjøres enten det er på joggetur, på bussen, om kvelden eller om morgenen.

Hun er spesielt stolt av at det er studentenes evaluering av undervisningen som er utslagsgivende for tildelingen.

En podcast viste seg å være en vellykket innovasjon av og tilskudd til undervisningen, og kan ganske sikkert brukes av flere. Og hvis kunnskapsministeren holder det han lover, vil det også komme økonomiske påskjønnelser og større anerkjennelse til gode undervisere i tiden som kommer.

KristinAksnes 

Tekst og foto