Fluor til gravide hjelper ikke barna

F17-11-100.eps

En odontologisk relevant systematisk oversikt fra Cochrane Library ble publisert i oktober 2017 (1). Temaet var om fluorsupplement til gravide - via tabletter, sugetabletter, i væskeform eller som tyggegummi - ville ha effekt på barnas kariesforekomst.

Det ble funnet 173 publikasjoner innen temaet, men bare 5 av disse passerte inklusjonskriteriene, og kun én eneste artikkel var en randomisert og kontrollert studie (RCT), som er en studieutforming som gjør det mulig å belyse effekter av ulike behandlinger og tiltak. Den studien som var inkludert i oversikten viste at kariesindikatorer hos 3- og 5-åringer ikke var statistisk forskjellige mellom barn av mødre som fikk fluortilskudd under svangerskapet, sammenlignet med en placebogruppe.

Dette viser (igjen) at vi mangler kliniske studier som har en utforming, for eksempel med kontrollgruppe, som kan belyse aktuelle orale intervensjoner med rimelig sikkerhet.

Kilde: Takahashi R, Ota E, Hoshi K, Naito T, Toyoshima Y, Yuasa H, Mori R, Nango E. Fluoride supplementation (with tablets, drops, lozenges or chewing gum) in pregnant women for preventing dental caries in the primary teeth of their children. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2017, Issue 10. Art. No.: CD011850. DOI: 10.1002/14651858.CD011850.pub2.