Den viktige dialogen

F17-05-046.eps

Landsmøtet nærmer seg i skrivende stund - og vi gleder oss til å møte mange medlemmer på Lillestrøm. Dialog og kommunikasjon mellom medlemmene, sentrale tillitsvalgte og sekretariat er svært viktig. Landsmøtet er en av de viktigste arenaene vi har for å møtes. I følge NTFs vedtekter skal det på landsmøtet arrangeres et informasjonsmøte. Tanken var at dette skulle være et sted for dialog. De siste årene har informasjonsmøtet tapt terreng i konkurranse med andre spennende kurs, og deltagelsen har vært synkende. Vi opplever også at det er vanskelig for mange å ta ordet i en slik situasjon, og informasjonsmøtet har ofte blitt en enveis monolog, heller enn en dialog mellom NTF sentralt og medlemmene. I år lanserer vi derfor informasjonsmøtet i ny drakt - som en fellesseanse med fagpolitisk tema fredag formiddag.

Vi har forståelse for at dere ønsker faglig spennende kurs når dere først er på landsmøtet. Likevel er det viktig med god informasjon ut til dere om hva som rører seg i foreningen, og det er viktig at vi når så mange som mulig. Noe av den informasjonen blir gitt gjennom åpningstalen min - og noe under åpningen av det nye informasjonsmøtet. Resten av seansen på fredag vil ha både et faglig og et politisk innhold, som forhåpentligvis kan vise dere mye av hvordan vi arbeider fagpolitisk med et viktig tema som antibiotika og resistens. Samtidig får dere viktig faglig påfyll og kliniske tips som kan tas med tilbake i hverdagen. Det kommer fremtredende politikere og fagpersoner, og komiker og lege Jonas Kinge Bergland skal lede oss gjennom seansen. Vi har planlagt en morsom og utfordrende seanse rundt et meget viktig tema og det er svært mange påmeldte til arrangementet. Det er svært gledelig!

Det vil ikke bli mange dialogmuligheter under denne seansen, men vi ønsker likevel at dere skal få mulighet til å snakke med de sentrale tillitsvalgte hvis dere ønsker det. Hele hovedstyret, samt alle i sentralt næringsutvalg og sentralt forhandlingsutvalg har derfor «vakt» på NTFs torg sammen med de ansatte i sekretariatet, medlemmer av etisk råd og representanter for NTFs nye studentforening. Der skal dere alle få mulighet til å ta opp ting som er viktige for dere. Vi håper og tror at det skal være lettere å ta kontakt med oss på torget enn i plenum under et informasjonsmøte. Når du leser dette er landsmøtet over, og jeg håper at de som var der opplevde at det var mulig å komme i dialog med foreningens representanter. Har du forslag til hvordan vi kan gjøre det enda enklere for dere medlemmer å ta kontakt, så vil vi gjerne høre om det!

Dialog mellom medlemmene er viktig. Hovedstyret lanserte NTFs medlemsforum i et forsøk på å lage et nettforum hvor medlemmene kunne diskutere seg imellom. Man må logge seg inn med medlemsnummer for å bruke forumet, for å sikre at de som skriver faktisk er medlemmer. Det virker dessverre som om dette er en barriere for bruken av forumet. I dagens samfunn finnes det mange andre sosiale medier som er enda lettere tilgjengelige og enklere å bruke. NTF har mange kommunikasjonskanaler. Vi må hele tiden vurdere vår ressursbruk opp mot hva medlemmene ønsker og benytter seg av. Hovedstyret har derfor, i sammenheng med sak om NTFs kommunikasjonsplan, hatt NTFs medlemsforum oppe til evaluering. Det har vi gjort fordi vi ønsket å gjøre noen tekniske endringer. I den sammenheng mente vi at det var riktig å vurdere om vi faktisk skal bruke midler på et forum som er svært lite brukt.

Siden opprettelsen i begynnelsen av 2015 er det publisert kun 58 innlegg, hvorav 11 er skrevet av NTFs tillitsvalgte (hovedstyremedlemmer) og ansatte i sekretariatet. Det vil si at dere medlemmer i løpet av nesten tre år kun har skrevet 47 innlegg på forumet. I gjennomsnitt har innlegg og kommentarer blitt lest av 23 personer. I en medlemsmasse på over 6 400 er det tydelig at vi ikke har lykkes i å nå medlemmene på dette forumet. Vi spør oss derfor om det er hensiktsmessig å bruke ressurser på å drifte et slikt forum.

Vi har mottatt noen innspill fra medlemmer som gjerne vil at forumet skal opprettholdes. Hovedstyret bestemte derfor at vi i denne omgangen skulle bruke ressurser på de tekniske endringene, for så igjen å åpne forumet. Frem til nyttår vil vi evaluere bruken. Deretter vil vi ta en avgjørelse på hva vi skal gjøre videre.

Min oppfordring til dere er: Ønsker dere fortsatt et NTFs medlemsforum på innloggede sider må dere bruke det - ellers er det sannsynlig at hovedstyret velger å bruke ressurser på andre kommunikasjonskanaler som medlemmene bruker mer.

Og har dere innspill eller ønsker til oss er det bare å ta kontakt!

Camilla HansenSteinum