Register over utsalgssteder

Når alle utsalgssteder for tobakk må registrere seg skal det bli enklere for kommunene å føre tilsyn med at røyk og snus ikke selges til mindreårige.

Den nye registrerings- og tilsynsordningen for tobakksalg er vedtatt av Stortinget, og 1. november va det nasjonale registeret klart. Fra og med årsskiftet har kommunene ansvar for tilsyn med utsalgssteder i sin kommune, mens Helsedirektoratet får ansvar for tilsyn med grossister.

- Vi har et langsiktig mål om en tobakksfri ungdomsgenerasjon. For å nå dette målet er det viktig at tobakksskadelovgivningen overholdes, og at røyk og snus ikke selges til ungdom under 18 år, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet.

Alle virksomheter som selger tobakksvarer og tobakkssurrogater (som e-sigaretter) skal selv registrere sine salgssteder i Tobakkssalgsregisteret. Det antas at registreringsplikten omfatter om lag 10 000-15 000 salgssteder, og 30-70 grossister.- Registrering må skje innen 31. desember 2017. Salg av tobakksvarer eller tobakkssurrogater på steder uten registrering er ulovlig fra 1. januar 2018.

Salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater må ikke skje til personer under 18 år, selv om vedkommende viser frem skriftlig fullmakt fra foreldre, foresatte eller andre. De ansatte på salgsstedene har ved tvil om alder rett og plikt til å kreve legitimasjon.