Ny seksjonsleder i Helsedirektoratet

F17-10-011.eps

Jørn André Jørgensen (40) er tilsatt som seksjonsleder i seksjon for tannhelsesaker i avdeling allmennhelsetjenester i Helsedirektoratet fra september 2017.

Seksjonen, som ble opprettet 1. desember 2016, har særlig ansvar for følgende områder: Tannhelsefaglig forskning og kompetanseutvikling; Sosial ulikhet og utjevning i tannhelse; Oppbygning av et offentlig spesialistnivå for tannleger; Utvikling og etablering av regionale odontologiske kompetansesentre; Normering i tannhelsetjenesten og samarbeidende helsetjenester; Pasientsikkerhet og tannbehandlingsmaterialer.