Nytt nettbasert kurs i etikk

Fag og utdanningsavdelingen i NTF jobber med mye interessant. De første dagene av september hadde et par av avdelingens folk rigget opp et filmstudio i Forsvarets gamle tannlegekontor på Akershus festning og var klare for å filme videoer til et helt nytt nettbasert kurs om etikk.

F16-09-042.eps

Skuespillerne Hanne Marte Sørlie og Per Bogstad Gulliksen er hyret inn for å illustrere etiske dilemmaer i praksis.

Vi har snakket med Øyvind Huseby, rådgiver i e-læring i NTF.

- Hvorfor et kurs i etikk?

- Etikk er viktig fordi det alltid vil være med på å styre valgene man tar. NTF har egne etiske regler som skal fungere som en veileder i god yrkesetikk. Dette har vært en lang prosess. Etisk råd har lenge snakket om å lage dette og nå er vi endelig i gang. Vi har jobbet med utformingen av kurset i lang tid, og mange har vært involvert i prosessen, sier Huseby.

- Hvordan lager dere nettkursene?

F16-09-041.eps

Øyvind Huseby og Vibeke Lochner, henholdsvis rådgiver i e-læring og spesialrådgiver i NTF, under produksjon av kurset.

- Vi gjør mest mulig selv, både fordi vi mener det blir bra og så er det veldig gøy å være regissør et par dager. Men vi har leid inn profesjonelle skuespillere. Det løfter hele produksjonen flere hakk, selvsagt. Til utformingen av manus har vi også hatt med oss professor Per Nortvedt fra Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo.

- Hva ønsker dere å oppnå med kurset?

- Med dette kurset ønsker vi å rette oppmerksomheten mot den etiske resonneringen. Hvorfor gjør jeg som jeg gjør? Hva ligger til grunn for mine valg? For å få til dette har vi valgt et casebasert opplegg der de som tar kurset blir satt inn i situasjoner med ulike etiske dilemmaer for så å drøfte egne refleksjoner i etterkant. Hva gjør du når pasienten planlegger utlandsbehandling? Og hva gjør du hvis en kollega ikke gjør som han skal og bør?

- Det finnes uendelig mange problemstillinger, men vi har valgt ut noen som vi mener er tidsaktuelle, avslutter Huseby.

KristinAksnes 

Tekst og foto