Raskere autorisasjon

F16-08-036.eps

Foto: Yay Images

Fra juni i år tilbyr Helsedirektoratet en ny løsning for å gi autorisasjon til helsepersonell gjennom Altinn.

Læresteder og fylkeskommuner kan nå laste opp lister over sine godkjente kandidater direkte i Altinn, og prosessen videre til autorisasjon og lisens vil være helt automatisk.

Studentene og elevene vil med en gang få melding fra Altinn om å betale gebyr. Gebyret skal betales direkte i en betalingsløsning i Altinn, og når det er registrert vil de kunne få autorisasjon som helsepersonell og bli registrert i helsepersonellregisteret (HPR) i løpet av få minutter.

Sakene vil bare gå til manuell behandling dersom det finnes forhold som er til hinder for å gi autorisasjon.

Løsningen kan benyttes gjennom hele året uavhengig av hvor mange kandidater som blir meldt inn og når fagprøven eller utdanningen er bestått.

Tidligere brukte Helsedirektoratet fire til seks uker på å behandle en søknad fra helsepersonell utdannet i Norge, men med den nye løsningen kan kandidaten være autorisert samme dag som listen er lastet opp av fylkeskommuner og utdanningsinstitusjoner.

Les mer om innmeldingslister i Altinn på: helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/innmeldingslister-i-altinn-skolelister

Ta gjerne kontakt med Helsedirektoratets kundesenter på telefon 21 52 97 00 eller e-post autorisasjon@helsedir.no.