Tilbakeblikk

1916

Raad og vink for den daglige praksis

Bor renses av mange med en metalbørste paa bormaskinen. I disse børster, der som regel aldri desinficeres, samler sig millioner av bakterier fra forskjellige munde. Man bør istedet ha f.eks. et dusin smaa tandbørster med haard bust og bruke en ren børste for hver patient.

Børsterne renses i varmt vand og lægges saa i en svak lysoformopløsning. De ristes godt, dyppes i spiritus saa de tørrer, og lægges i et lukket glas.

Juni 1916, 6te hefte

1966

Skandinavisk odontologi gjennom 100 år

Skandinavisk Tannlægeforening er med sine 100 år, så vidt vites, verdens eldste sammenslutning av tannleger over landegrensene. Foreningen har tidligere markert sine 50 og 75 års jubileer med jubileumsbøker. Det var derfor naturlig å markere de 100 år ved en samlet fremstilling av foreningens historie i dette sekel, så meget mer som man blant foreningens æresmedlemmer hadde en mann som forenet inngående kjennskap til sin organisasjon med evnen til og erfaring i foreningshistorisk forfatterskap, tannlege Jacob Ramm.

September 1966, hefte 7

2006

Fasttannlege er ingen løsning

Lederen for Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Harald T. Nesvik (FrP), synes ikke verken fastlege eller fasttannlege er noen god idé, og mener det er noe venstresiden har funnet på for å kunne regulere hva folk tjener.

- For øyeblikket er det ingen tannhelsesaker til behandling. Men selv om departementet lar vente på seg med saker, går debatten hele tiden, sier Nesvik, som ikke har fått noe bud fra helsestatsråden om når det kommer en oppfølging av NOU 2005: 11.

- Tannhelse er noe vi er veldig opptatt av, og jeg ser behovet for en større tannhelsedebatt, særlig hva angår refusjonsordningen. Vi i Fremskrittspartiet er opptatt av at munnhulen skal behandles som resten av kroppen.

Juni 2006, nr. 7