NTFs etiske regler:

Sosiale medier og sosiale verdier

Det er mye oppmerksomhet rundt sosiale medier for tiden. Vi har alle et forhold til denne nye virkeligheten. Og det er ikke alltid at kvaliteten på det som finnes i disse mediene imponerer. Men mulighetene er fantastiske, det er de fleste enige om. Selve mediet, eller kanalen til å spre et innhold, gir enorme muligheter, også innen tannhelseområdet, naturligvis.

Hva med sosiale verdier? Og hvorfor komme trekkende med dette i denne spalten?

Verdi betyr, innen etikken, at noe har fordelaktige konsekvenser for noen. At noe har verdi for individet betyr at dette «noe» har fordelaktige konsekvenser for individet. Verdiene finnes i de sosiale og miljømessige betingelsene der vi lever og utøver vårt virke. Verdier er sosiale forsterkere av adferd, det vil si at de øker sannsynligheten for at en gitt adferd oppstår igjen og igjen. Moral er adferd eller omvendt adferd er moral. Etikk kan defineres som læren om moral.

Så derfor. Tanken er at vi snakker om etikk, altså læren om adferd eller moral i forbindelse med at vi opptrer i sosiale medier, i en rolle som privatperson eller som tannlege. Som privatperson kan det være nyttig å tenke gjennom om det som legges ut gjenspeiler de verdier du ønsker å formidle. Som tannlege må du i tillegg huske på at du som MNTF-tannlege er underlagt NTFs etiske regler, altså vår yrkesgruppes kjøreregler om adferd og moral. Første paragraf slår entydig fast at en tannleges oppgave er innenfor sitt fagområde å ivareta sine pasienters helse. Hensynet til pasienten må være overordnet andre hensyn.

Finnes det en oppskrift eller retningslinjer for tannlegers adferd på sosiale medier? Dessverre, der gir NTFs etiske regler ingen direkte svar. Men ikke desto mindre gir de et viktig grunnlag. Det oppfordres til å lese og kjenne regelverket inkludert innledende kommentarer godt, slik at dets innhold blir en stødig grunnmur for all tannlegevirksomhet, inkludert aktivitet på sosiale medier, basert på våre felles verdier.

Regelverket finnes på http://tannlegeforeningen.no/profesjon-og-fag/etikk/Etiske-regler.aspx. Det omfatter også bestemmelse om håndtering av regelverket.

LiseKiil 

NTFs råd for tannlegeetikk

MortenKlepp 

NTFs råd for tannlegeetikk