Arendalsuka 2016:

Tverrfaglig samarbeid

NTF deltok for tredje året på rad under Arendalsuka - som arrangørene omtaler som et «politisk dansegulv» hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre for debatt, informasjonsutveksling og sosialt samvær. I år var det altså Tannlegeforeningen, Legeforeningen og Veterinærforeningen som var «dansepartnere».

F16-08-033.eps

Debatten om antibiotikaresistens trakk fullt hus i Arendal.

Nyttig akademikersamarbeid

Noe av det nyttigste for NTF under årets Arendalsuke var dyrkingen av våre relasjoner til de andre akademikerforeningene. Spesielt tydelig og viktig blir dette selvfølgelig når man inviterer til fellesarrangement slik vi gjorde med Legeforeningen og Veterinærforeningen, men man treffes også på andre arenaer. Akademikerne arrangerer morgenmøter hvor man evaluerer gårsdagen og planlegger dagens program, og mange av Akademikerforeningene har egne arrangementer. Like viktig er de uoffisielle mingleplassene, hvor praten sitter løst over en lunsj eller en øl på brygga en varm sensommerkveld. Slike sosiale sammenkomster er veldig nyttige for nettverksbygging, erfaringsutveksling og for å hente inspirasjon til fremtidige arrangement. Og de blir selvfølgelig ekstra hyggelige når Sørlandet viser seg fra sitt blideste, varmeste og mest solfylte slik som i år.

Kurs for tannhelseteamet

For NTFs del startet Arendalsuka med kurs om antibiotikaresistens og implikasjoner i tannlegepraksis. Oralkirurg og hovedstyremedlem Heming Olsen-Bergem foreleste for nesten 70 deltakere fra tannhelseteamet om dette viktige temaet. Det er tydelig at fagmiljøene allerede har viet stor oppmerksomhet til å få ned antibiotikabruken ved tannbehandling. Vi kan rett og slett ikke fortsette å bruke så mye antibiotika som vi gjør i dag, hvis vi ikke ønsker å stå uten effektive medisiner om relativt få år. Fakultetene har allerede endret praksis på en del områder, nye retningslinjer vil tre i kraft og dette vil nok være et tilbakevendende tema i NTFs kurs- og etterutdanningstilbud i årene som kommer.

Vellykket vals på Solsiden

Etter oppvarmingen på Sørlandet sykehus onsdag ettermiddag var det altså på tide for fagmiljøene å by politikerne opp til dans. Igjen var antibiotikaresistens temaet - denne gangen med tverrfaglig og internasjonalt fokus. Torill Moseng fra Veterinærforeningen og vår egen Camilla Hansen Steinum hadde æren av å ønske velkommen. Videre fortsatte John-Arne Røttingen fra Folkehelseinstituttet og Harald Gjein, direktør i Mattilsynet, med sine innlegg om dagens situasjon. Norge bruker relativt lite antibiotika sammenlignet med andre land, men også vi kan bli bedre. Antibiotikaresistens er en helsetrussel som for de fleste er usynlig, men hvis den får utvikle seg er det virkelig krise for helsevesenet, understreket Røttingen i sitt åpningsinnlegg.

Dessverre måtte landbruks- og matminister Jon Georg Dale melde avbud kun et par dager før debatten. Han ble erstattet av statssekretær Terje Halleland. I tillegg stilte Torgeir Micaelsen, helsepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet og nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité.

F16-08-034.eps

Fra venstre: Førsteamanuensis, spesialist i oral kirurgi og oral medisin og medlem av NTFs hovedstyre Heming Olsen-Bergem, Terje Halleland (Frp), statssekretær i mat- og landsbruksdepartementet), Henning Sørum, veterinær og professor i mattrygghet og infeksjonsbiologi, Torgeir Micaelsen, helsepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet og nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité,, Dag Berild, lege og antibiotikaforsker og debattleder Anne Grosvold.

Representantene fra fagmiljøene - lege og antibiotikaforsker Dag Berild, veterinær og professor i mattrygghet og infeksjonsbiologi Henning Sørum, og spesialist i oral kirurgi og oral medisin Heming Olsen-Bergem bidro med mye kunnskap og tydelige budskap til politikerne. Det råder ingen tvil om at det må mer til enn handlingsplaner og fagre ord til for at vi skal lykkes i å redusere forbruken av antibiotika. Berild var rask til å ta selvkritikk på vegne av legestanden. Han påpekte at overforbruk er grunnen til at vi er der vi er i dag, at legene praktiserer svært ulikt, og at det finnes et enormt forbedringspotensial. Men fagmiljøene var også svært utålmodige og samstemte i at det vises for lite politisk vilje på dette feltet. Micaelsen lovet at antibiotikaresistensproblematikken skulle stå øverst på hans helsepolitiske agenda i tiden fremover. Så da er det bare å håpe at ord blir gjort om til handling, og det raskt.

Brasserie Solsiden er riktignok et ganske lite lokale, og mange ga tilbakemelding på at flere burde ha fått mulighet til å delta på et av Arendalsukas viktigste arrangement. Til gjengjeld ga lokalene en hyggelig og uformell ramme som gir en helt annen stemning enn man får i en stor kinosal eller i kulturhuset. Anne Grosvold gjorde også sitt til at debatten fikk en uformell tone, med en god dose varme og lun humor.

Vi bærer alle et ansvar for antibiotikabruken

Bakterietrusselen er større og nærmere enn det de fleste tror. Hvis ikke utviklingen snur kan vi risikere å bli stående uten medisiner for sykdommer som i dag er ufarlige. Små infeksjoner kan potensielt bli dødelige. Behandling av hjertesykdommer og kreft vil bli vanskelig. En britisk studie fra 2015 anslår at så mange som ti millioner mennesker vil dø årlig som følge av resistens i 2050. Derfor blir resistens ofte kalt helsefeltets klimatrussel. Og akkurat som med klimaet er ikke dette et problem som kan løses på nasjonalt plan. Med økt globalisering sprer de motstandsdyktige mikrobene seg lynraskt fra land til land. Norge må derfor ikke være fornøyd med å gjøre en innsats på hjemmebane, men må være med og presse frem en internasjonal avtale tilsvarende Kyotoavtalen.

F16-08-035.eps

Arendalsuka ble arrangert for femte gang i år.

Målet med vårt arrangement var både å vekke den politiske viljen, men ikke minst å bevisstgjøre «mannen i gata» om at valgene vi gjør i hverdagen har stor betydning for antibiotikabruken og forekomsten av resistens. Hvilke matvarer kjøper du, og hvordan blir disse produsert? Hvor lenge kan du forvente å hoste før du «krever» en antibiotikakur av fastlegen? Hvordan behandler du kjæledyrene dine? Hva gjør du hvis du må oppsøke lege i utlandet? Kan politikerne kreve økt industrialisering av landbruket for å oppnå lavere priser, og samtidig forvente at antibiotikabruken reduseres? Og sist, men ikke minst - velger du å få utført tannbehandling i land med høy forekomst av antibiotikaresistens, bare fordi du kanskje kan spare noen tusenlapper? Fagmiljøene skal selvfølgelig være med å påvirke disse valgene, men sterke politiske føringer er viktige og folkeopplysning essensielt. Vi håper at de tre foreningenes felles front kan bidra til bedre kunnskap rundt problematikken. Dette samarbeidet vil fortsette i tiden fremover.

Mer informasjon om tematikken, samt video fra debattmøtet finner du på NTFs Facebooksider www.facebook.com/dennorsketannlegeforening.

TonjeCamacho 

Kommunikasjonsrådgiver i NTF

Tekst og foto

Tekst og foto