IADRs pris for unge forskere til UiO

Roger Junges, doktorgradsstipendiat ved Det odontologiske fakultet (OD), Universitetet i Oslo, ble tildelt den anerkjente «LION dental research award for young investigators in oral health research» ved hovedkonferansen til International Association for Dental Resarch (IADR) i juni.

F16-08-006.eps

Roger Junges (midten) med representanter fra Lion Corporation og medlemmer av IADRs komité for munnhelseforskning. Foto: IADR.

Prisens formål er å berømme fremragende og innovativ forskning, og støtte unge forskere som bidrar til å forbedre munnhelse i befolkningen. Junges er tannlege og forsker i sitt doktorgradsprosjekt på kommunikasjon mellom bakterier, og hvilken påvirkning det har på munnhelsen. Hans veileder er professor Fernanda Petersen ved Institutt for oral biologi.

Glad og ydmyk

- Det er en stor ære å få denne prisen. Og med tanke på videre arbeid så betyr det veldig mye; det er definitivt en solid motivasjon til å satse videre mot en forskerkarriere etter Ph.d.-løpet, forteller en glad Junges, som etter planen skal disputere for doktorgraden i 2017.

Så langt har Junges' forskningsgruppe utviklet en ny metode for å redigere genomet til ulike arter av bakterien oral streptococci. I tillegg har de oppdaget to nye systemer av feromoner i bakterier.

- Mer enn noe annet, er denne tildelingen resultat av gruppeinnsats, understreker Junges.

- Denne anerkjennelsen fra kolleger innen forskningsmiljøet betyr veldig mye for både gruppa og meg. Jeg synes det er spesielt givende å jobbe med grunnforskning som kan åpne nye veier for å bekjempe antimikrobiell resistens. Jeg er også svært takknemlig overfor kollegene mine som jeg samarbeider med, og overfor veilederne mine.

Flere utmerkelser

I tillegg til prisen for unge forskere, utmerket OD seg på IADR-møtet også gjennom doktogradskandidat Gabriela Salvadori. Etter at hun vant the Hatton Award ved IADRs årsmøte i fjor, var hun utpekt til å presentere arbeidet sitt, som representant for Skandinavia, sammen med 58 andre deltakere fra hele verden. Salvadori tilhører den samme forskergruppa som Junges.

Hilde ZwaigKolstad