Rammer forskning

F16-07-020.eps

Foto: Yay Images

Da Københavns universitet måtte spare 300 millioner kroner lovet ledelsen at oppsigelsene i størst grad skulle ramme administrasjonen. Nye tall viser at mange av de oppsagte i realiteten jobber med forskning og undervisning, skriver den danske Universitetsavisen. 323 av dem som har måttet gå er teknisk-administrativt ansatte, men det gjelder også 123 vitenskapelig ansatte. 63 av de teknisk-administrativt ansatte er dessuten laboranter og bioanalytikere, noe som rammer forskningen hardt, ifølge bladet Forskerforum.