Mye sukker, mye karies

F16-07-019.eps

Foto: Yay Images

En studie som omfatter mer enn 1 700 voksne personer har undersøkt både sammenhengen mellom sukkerinntak og karieserfaring og hyppigheten av sukkerinntak og karieserfaring. Studien har i tillegg tatt med virkningen av bruken av fluortannpasta.

Undersøkelsen viser at det er mengden sukker og ikke hyppigheten av sukkerinntak som er avgjørende for den kariogene virkningen av sukker. Daglig bruk av fluortannpasta reduserte, men eliminerte ikke, sammenhengen mellom karies og størrelsen på sukkerinntaket, skriver det danske Tandlægebladet.

Kilde: Bernabé E, Vehkalahti MM, Sheiham A et al. The shape of dose-response relationship between sugars and caries in adults. J Dent Res 2016; 95: 167 - 72.