Personalia

Dødsfall

Jacob Kirkhorn, f. 24.10.1944, tannlegeeksamen 1972, d, 03.06.2016.

Terje Nøtland, f. 22.09.1943, tannlegeeksamen 1970, d. 15.06.2016

Fødselsdager

100 år

Olga Hallesby, Oslo, 3. september

90 år

Harald Bareid, Oslo, 14. september

85 år

Roald Julius Bjarne Lorentzen, Fauske, 21. september

80 år

Lyder Malm, Spillum, 31. august

75 år

Elin Zahl Finstad, Oslo, 28. august

Harald O. Pedersen, Svolvær, 14. september

Helene M. Birkeland, Oslo, 21. september

Jon Einar Gjerde, Sarpsborg, 22. september

Kåre Vermund, Hamar, 23. september

70 år

Hallvard Vindenes, Bergen, 29. august

Bjørn Bakken, Tynset, 16. september

Gunnar Tomas Hannås, Fagernes, 16. september

Dag Ørstavik, Oslo, 17. september

Jon-Ole Vaardal-Lunde, Bergen, 21. september

Knut Midttun Årving, Høvik, 22. september

Thora Rye, Steinkjer, 23. september

60 år

Roger Daldorff, Kirkenes, 29. august

Harald Gjengedal, Bergen, 3. september

Tor Axelsson, Tromsdalen, 10. september

Knut Mauland, Bryne, 11. september

Berit Øra, Trondheim, 16. september

Atle Fjelltveit, Eikelandsosen, 17. september

50 år

Jan Hereid, Oslo, 1. september

Annette Cecilie Stangeland, Bergen, 2. september

Maren H. Risvær, Tjodalyng, 3. september

Cathrine Foldvik, Lillesand, 9. september

Dhiya Alkassar, Oslo, 12. september

Jost Schoeler, Dokka, 21. september

Kristin Camilla Olsen, Tromsø, 25. september

40 år

Cecilie Aass, Oslo, 28. august

Celine Visted, Gjøvik, 29. august

Katrine Leiren Vinther, 2. september

Jørgen Hommeren, Aurskog, 5. september

Vibeke Damnæs Andersen, Snarøya, 7. september

Cecilie Sylvester-Davik, Bergen, 7. september

Jørn Thomas Gallefoss, Østerås, 11. september

Tonje Myklebust Sommerfelt, Stabekk, 11. september

Vanda Antalovszky, Hemnesberget, 17. september

Camilla Johansen Anderson, Frei, 18. september

Bjørn Gunnar Benjaminsen, Gimse, 18. september

Nicole Aria, Bergen, 21. september

Katharina Renner, Trondheim, 21. september

Trond Holstad, Trondheim, 22. september

Anders Berntsen, Fana, 24. september

30 år

Anette Milner-Grimsmo, Nordbyhagen, 2. september

Ingebjørg Lunde, Oslo, 3. september

Stig Aanerød Ellingsen, Oslo, 5. september

Lilly Elisa Wang, Færvik, 10. september

Katrine Prestvold, Sandnes, 11. september

Stine-Marie I. Lilleengen, Honningsvåg, 12. september

Anna Frydendal Hoem, Bodø, 19. september

Rubab Kazmi, Oppegård, 20. september

Narmin Sofizadeh Balanji, Oslo, 21. september

Dødsfall

Sekretariatet får dessverre ikke automatisk beskjed om dødsfall. Vi ber derfor medlemmene være behjelpelig med å gi NTF beskjed når en kollega er gått bort. Vennligst kontakt NTF, tlf. 22 54 74 00 eller e-post: post@tannlegeforeningen.no.

Fødselsdager

Vi ber om at de som vil reservere seg mot at runde år publiseres i personaliaspalten, gir skriftlig melding minst åtte uker i forveien på e-post: tidende@tannlegeforeningen.no, eller per post til Tidende, postboks 2073 Vika, 0125 Oslo

Reservasjonen blir registrert i medlemsregisteret, og navnet vil ikke komme med i fødselsdagslistene i fremtiden. Du kan når som helst gi beskjed om at reservasjonen skal oppheves igjen.