Kandidater til Karl Evang-prisen

Vet du om en person eller organisasjon som fortjener Karl Evang-prisen i år? Frist for å sende inn forslag er 29. august. Karl Evang-prisen ble opprettet i 1981 som en honnør til den tidligere helsedirektøren for hans sosialmedisinske pionérinnsats. Målet med prisen er å stimulere interessen og arbeidet for barnevern, folkehelse og sosiale forhold. Prisen er på kr 75 000.

Karl Evang-prisen for 2016 skal gå til en person eller organisasjon som har gjort en særlig innsats for å fremme 1) folkehelsen og bedre sosiale forhold, 2) rettssikkerheten og tryggheten i barnevernet, helse- og/eller sosialtjenesten, eller 3) opplysningsarbeid og medvirkning i samfunnsdebatten om viktige barnevern-, helse- eller sosialpolitiske spørsmål.

Tilknytning til barnevernet eller helse- og sosialtjenesten er ingen forutsetning. Det blir lagt vekt på at innsatsen er aktuell, mens innsats over tid også vil bli vurdert.

Nominasjon med begrunnelse sendes til solvi.saele@helsedir.no eller til: Helsedirektoratet, Pb. 7000, St. Olavs plass, 0130 Oslo.