Tilbakeblikk

1916

De daarlige tænder

Kristiania tandlægeforenings resolutionskomité har sendt et opprop om den alarmerende situasjonen til Aftenposten. Fra dette sakses følgende:

«Aarsakerne til tandcaries er endnu ikke videnskabelig fuldt opklaret, men sikkert er det, at man i en gjennemført tandpleie og tandbehandling har effektive midler til at bekjæmpe sygdommen og begrænse dens ødeleggelser. Denne tandpleie og tandbehandling maa ta sin begyndelse allerede i de første barneaar.

Med hensyn til ernæringen er som forebyggende middel at anbefale bruken av velstekte og haarde brødsorter av sammalt mel i den daglige kost.

Til statsmyndigheterne og kommunestyrerne saavel i byene som paa landet henstilles det indtrængende at træ støttende til i kampen mot denne folkesygdom, særlig ved at fremme skolebarnstandpleien.«

Mai 1916, 5te hefte

1966

Profylakseutvalg

Administrasjonskomiteen foreslår at et ekspertorgan på 5 medlemmer innen NTF får til oppgave å være rådgivende organ for hovedstyret når profylaksespørsmål og tiltak tas opp til foreningsmessig vurdering. Utvalget foreslås kalt NTF's profylakseutvalg og skulle nedsettes av hovedstyret.

Hovedstyret er enig i at NTF som organisasjon og i samsvar med sin formålsparagraf må vie det forebyggende arbeidet stor oppmerksomhet. Det utadrettede opplysningsarbeide inngår imidlertid som et viktig ledd i enhver tannlegeorganisasjons PR-virksomhet. Arbeidets omfang vil også i vesentlig grad være avhengig av hvilke økonomiske muligheter organisasjonen har, og inntil videre antar hovedstyret at NTF's PR-utvalg bør kunne vareta den utadrettede opplysningsvirksomhet som NTF har mulighet for å drive.

Hovedstyret fremmet derfor ikke dette forslaget for NTFs representantskap i 1966, og først i 1971 ble profylakseutvalget opprettet.

Juni 1966, hefte 6

2006

Ukependler i elleve år

Annenhver søndag reiser kjeveortoped Anne-Kristine Lie fra Oslo til Sortland i Vesterålen, via Bodø, for å jobbe. Bare jobbe. Hun er så å si ikke ute av døren i løpet av den uken det står på. Fredag kveld reiser hun hjem igjen, for å ha fri en uke, før det er på'n igjen. Dette har hun drevet med i elleve år. Og planen er at det skal fortsette i elleve år til. Selv om hun tar lang sommerferie, og litt ekstra fri til jul og påske, blir det tjueto eller tjuetre turer nordover i året.

Det begynte med at hun flyttet med familien for 13 år siden, men etter et par år ønsket hun å flytte sørover igjen fordi Nord-Norge ikke svarte til forventningene. Da startet pendlertilværelsen som hun altså regner med skal fortsette til hun blir pensjonist.

Juni 2006, nr. 8