Seminar for NTFs kollegahjelpere

F16-07-015.eps

Foto: Kristin Aksnes

Kollegahjelperne i NTFs lokalforeninger var samlet til seminar i Oslo 2. og 3. juni. Ved siden av gjensidig erfaringsutveksling var «støttesamtalen» et hovedtema for seminaret. Koordinator i Mental Helses hjelpetelefon, Truls Bjaaland, snakket til kollegahjelperne om støttesamtalen, og tematiserte blant annet defusing, debriefing, informasjon, kontraktering og rammer, hvordan skal en best bearbeide reaksjoner ved krise?, stressreaksjoner og vansker i ettertid, oppfølgingssamtaler og selvmordsfare.

Seminaret ble avsluttet med diskusjon om retningslinjene for NTFs kollegahjelpsordning, under overskriften «Hvordan være en god kollegahjelper?».