Travelt er sunt

Det er sunt å ha mange jern i ilden, hvis du er over 50, skriver forskning.no.

- Personer som rapporterer at de har en travel hverdag, har oftere en bedre hjernefunksjon, spesielt når det gjelder å huske ny informasjon, sier Sara Festini, forsker ved Center for Vital Longevity ved University of Texas, Dallas.

Forskerne intervjuet 330 deltakere av begge kjønn og i alderen 50-89 år, om deres daglige gjøremål. De travle skåret bedre på korttids- og langtidshukommelse, evnen til å resonnere og ordforråd. Flere middelaldrende enn eldre og flere kvinner enn menn hadde det travelt. Høyt utdannede var også mer aktive enn andre.

Personene deltok så i nevropsykologiske tester for å måle hvor godt hjernen deres virket. Travle mennesker hadde både bedre korttids- og langtidshukommelse.

Studien viser også at de som lever et travlere liv hadde raskere arbeidsminne, bedre ordforråd, forsto oppgaver bedre og hadde bedre evne til å trekke logiske slutninger.

Forskerne vil likevel ikke konkludere med at et travelt liv bedrer hjernens tenkeevne. For det er også mulig at personer med en bedre tenkeevne søker seg til en travlere livsstil. Det er også mulig at travelhet og tenkeevne gjensidig forsterker hverandre.

Det er heller ikke alltid bra å ha det for travelt. Statsledere som har et svært stramt tidsskjema, lever i snitt 2,7 år kortere liv enn andre, ifølge en annen studie, og en svensk studie viste for noen år siden at kvinner mellom 40 og 60 år som hadde opplevd stress over lengre tid, var mer utsatt for fysiske sykdommer.

Litt stress er sunt og kan bedre immunapparatet. Men det er individuelt hvor mye stress den enkelte tåler.

Kilde: Sara B. Festini mf: The Busier the Better: Greater Busyness Is Associated with Better Cognition. Frontiers in Aging Neuroscience, 17. mai 2016. doi.org/10.3389/fnagi.2016.00098