Tilbakeblikk

1916

Brukt voks

Brukt voks blir omtrent som ny ved at det behandles paa følgende maate: Først smeltes det i vand. Det fjernes saa fra vandet og opvarmes til kokepunktet, idet man slaar i et friskt egg og rører til alt er godt blandet. Nu siles dette gjennem gaze og slaaes op paa f.eks. talerkener som er indsæpet. Naar det er avkjølet, har man et rent og godt voks.

Mai 1916, 5te hefte

1966

P. O. Pedersen ny president i FDI

FDI's generalsekretær har underrettet medlemsorganisasjonene om, at etter Knut Gard's bortgang har styret, som forutsatt i vedtektene, skriftlig votert over hvilken av visepresidentene som skal inneha presidentvervet for resten av valgperioden. Styret har valgt professor P. O. Pedersen, Danmark til presidentvervet. Han vil bli innsatt i sin verdighet ved første generalforsamling i Tel Aviv i juli d.å. og fungere til og med verdenskongressen i Paris i 1967. Vi ønsker ham hell og lykke i arbeidet.

Mai 1966, hefte 5

2006

Lønn løser rekrutteringskrisen i Vest-Agder

Kraftig økning i lønn ser ut til å fjerne tannlegemangelen i Vest-Agder, ifølge NRK Sørlandet. Etter at fylket nettopp økte grunnlønnen 40 000 kroner til 400 000 kroner i året, ligger fylket over landsgjennomsnittet, og søkerne melder seg til fylkestannlege Per Kvinlaug. I Lister-regionen der problemene har vært ekstra store, betales det et rekrutteringstillegg på 70 000 kroner. Noe som synes å virke ifølge NRK. Den offentlige tannlegemangelen er en gammel hodepine i Vest-Agder, og i dag mangler fylket tannleger til 8 av 36 stillinger.

Juni 2006, nr. 7