Troverdig og til nytte

EllenBeate-Sommer2015.eps

Tidendes lesere har talt, og sagt nesten det samme som for tre år siden. Vi har gjennomført en omfattende leserundersøkelse, og resultatene er gode. Dere har stabile lesevaner, og dere gir Tidende høy skår. Det gleder og inspirerer. Alt tyder på at Tidende, sammen med kurs, fortsatt er den viktigste kilden til faglig oppdatering for det store flertallet av norske tannleger. Det som gleder meg mest er at vi skårer rekordhøyt på troverdighet. Det er det aller viktigste for et redaksjonelt uavhengig tidsskrift. Dernest at vi er til nytte.

Vi i redaksjonen takker alle som tok seg tid til å svare på spørsmålene da meningsmålerne ringte. Vi trenger at dere svarer for å kunne vite hva dere vil ha forandring på og hva som fungerer, så vi kan bevare og fortsette med det.

Det er tre år siden sist, og vi var selvsagt nysgjerrige og spente på om denne leserundersøkelsen ville avdekke noen store endringer i synet på og bruken av Tidende. Det er ikke skjedd. Tidende har like trofaste og like fornøyde lesere nå som ved tidligere målinger. Det kan tyde på at vi er på rett vei, og at vi gjør klokt i å holde stø kurs, mens vi samtidig er holder oss oppdatert, også teknologisk.

Tidende legger, etter tidligere råd fra dere, fortsatt hovedvekten på vitenskapelige artikler og annet fagstoff, dernest på nyhets- og aktualitetssaker samt debatt. Stoffet som omhandler arbeidsliv og praksisdrift, yrkesutøvelse og etikk, er det dere lesere liker best nå, etter fagstoffet. Vi bestreber oss også på å fortelle hva som finnes av kurs- og etterutdanningsmuligheter, ny litteratur og selvsagt foreningsnytt fra NTF. Annonser, ikke minst, er også en viktig del av Tidendes innhold, som utgjør et hele, som leserne synes å sette pris på.

Svarene på en lang rekke spørsmål har gitt oss inngående kunnskap om lesevaner og stoffprioriteringer blant våre lesere i alle aldre, av begge kjønn, offentlig ansatte og privatpraktiserende, assistenttannleger, allmennpraktikere og spesialister, universitetsansatte og noen som driver med noe annet enn odontologi til daglig.

Hovedfunnene i leserundersøkelsen er at Tidende gis en god eller svært god helhetsvurdering av 89 prosent av leserne. 96 prosent sier at Tidende er troverdig, og 80 prosent gir oss god skår på aktualitet. Dette bringer oss helt til topps.

Noe som kanskje overrasker er at 85 prosent fortsatt leser Tidende bare eller hovedsakelig på papir. Det er ingen økning å snakke om når det gjelder lesing på nettet. De relativt nye appene er tatt godt imot, og brukes av et relativt lite mindretall.

Telefonintervjuene med 200 av NTFs yrkesaktive medlemmer viser nå, som tidligere, at Tidende leses ofte, lenge og grundig. Tidende er også fortsatt så å si det eneste fagtidsskriftet norske tannleger leser.

Hvis du er en gjennomsnittsleser har du lest 5,3 av de siste seks utgivelsene av Tidende. Du leser normalt halvparten eller mer av bladets innhold. Du leser vanligvis Tidende i 58 minutter eller mer, og du tar bladet frem igjen to ganger før du har lest det ferdig. Deretter oppbevarer du bladet i mer enn seks måneder.

Flere resultater fra leserundersøkelsen er presentert i en egen sak i denne utgaven av Tidende.

Og siden flertallet av våre lesere foretrekker fagstoff svikter vi ikke på det området, heller ikke denne gangen.

Hvis du er en gjennomsnittsleser setter du deg kanskje godt til rette og leser en times tid. Så legger du bladet et sted du finner det igjen, så du kan ta det frem to ganger til. Siden du leser lederen nå, har du forresten kanskje allerede gjort deg ferdig med fagstoffet. Lederen ligger på annenplass over det som leses mest i Tidende.

Takk igjen til dere som tok dere tid til å svare da de ringte. Vi fikk verdifull informasjon om hva dere vil ha. Vi vil gjøre vårt for å oppfylle ønskene.

Ellen BeateDyvi