Ny rekord for kvinner

Det var 53 prosent kvinner blant doktorandene i 2015, viser ny statistikk fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, NIFU.

Kvinneandelen var dermed større enn noe tidligere år. I fjor ble det avlagt til sammen 1 436 doktorgrader i Norge, omtrent samme antall som i 2014. Kvinner sto for 756 av disse. Medisin og helsefag er fortsatt fagfeltet hvor flest tar doktorgrad, med 30 prosent av gradene.