Merket for god design 2016

F16-05-036.eps

Foto: Yay Images

Proteket har lagt store ressurser i å utvikle et bestillingssystem for tannteknikk på nett. 27. april i år mottok de Merket for god design på Norsk design- og arkitektursenter (DOGA), i forbindelse med Transform 2016, tidligere Designdagen.

- Protekets nye bestillingssystem, som er utviklet sammen med EGGS Design, er et strålende eksempel på digitalisering og automatisering av manuelle prosesser. Dette er et helhetlig, intuitivt og brukervennlig system som bedrer samarbeidet mellom tannlege og tanntekniker betraktelig, sier Thea Mehl. Hun er prosjektleder for designutmerkelser i Norsk design- og arkitektursenter.

Den forrige nettbaserte bestillingsløsningen til Proteket begynte å bli utdatert. Flere ansatte, produkter og bestillinger gjorde at det Oslo-baserte laboratoriet behøvde en ny og bedre bestillings- og logistikkløsning. Embriq og Eggs Design fikk jobben. De fikk en lang kravliste fra tannteknikerne: Den nye løsningen måtte ha rikere funksjonalitet både for kunde og medarbeiderne. Den måtte være raskere og mer effektiv og tilrettelegge for bedre interne arbeidsprosesser. Og ikke minst måtte den få ned antall feilbestillinger og utsendingsforsinkelser.

Utviklerne flyttet inn på laboratoriet og jobbet tett med både tannteknikere og eksterne tannleger som var rekruttert til en referansegruppe. Utviklingen varte i 12 måneder.

Nye Proteket Online ble lansert i desember 2014. Den tar hensyn til at halvparten av landets tannleger har passert 50 år og at dataerfaringen er lav hos mange. Derfor er ordreprosessen stegvis, med gjenkjennbare navn og gjennomtenkt bildebruk.

Merket for god design er en utmerkelse som deles ut hvert år av Norsk design- og arkitektursenter (DOGA). Merket for god design anerkjenner vellykket bruk av design i innovasjonsprosjekter. Bedrifter og designbyrå hedres for produkter eller løsninger som de har utviklet i fellesskap. I år var det 150 søkere. 27. april mottok 34 av disse Merket for god design