Etterutdanning for tannleger i sedasjon med lystgass og benzodiazepiner 2016

UiO.eps

Det odontologiske fakultetet i Oslo inviterer tannleger til kurs i bruk av sedasjonsteknikker som er aktuelle i tannlegepraksis. Kurset fører frem til norsk lisens for bruk av lystgass, men det vil også bli lagt stor vekt på å gi deltagerne trygghet og erfaring i bruk av andre sedasjonsformer som kan benyttes i kraft av ordinær tannlegelisens.

Statens legemiddelverk arrangerte i november 2002 Terapiverksted med tittelen Benzodiazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling, og utga i 2003 terapianbefalinger på basis av dette. Det vil bli lagt stor vekt på å formidle og utdype retningslinjene som dette dokumentet anbefaler, samt Helsedirektoratets nye retningslinjer om sedasjon- og smertebehandling.

Kursansvarlige

Professor Tiril Willumsen, Det odontologiske fakultet, UiO

Klinikksjef Anne Rønneberg, Det odontologiske fakultet, UiO

Professor Lasse Skoglund, Det odontologiske fakultet, UiO

Sted

Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Tid

Del 1: Uke 37 (12. - 16. september )

Del 2: 40 timer hospitering på anestesiavdeling lokalt (må ordnes av den enkelte)

Del 3: Uke 50 (12. - 15. desember) Kurset avsluttes med eksamen torsdag ettermiddag

Antall deltakere

Maks 9

Kursavgift

Kr 23 000

Søknad

Påmeldingen skal inneholde opplysninger om navn, adresse, utdanningsnivå og -år og nåværende stilling. Tannleger i Den offentlige tannhelsetjenesten bør vedlegge godkjenning fra fylkestannlegen.

Påmeldingsfrist

15. juni

Kontaktperson/kurskoordinator

Johanne Bye, tlf. 22 85 22 62, johanne.bye@odont.uio.no