Personalia

Dødsfall

Torgeir Togstad f.15.05.1926, tannlegeeksamen 1949, d. 26.01.2016

Olaf Arne Larsen, f. 07.05.1955, tannlegeeksamen 1979, d. 11.02.2016

Terje Stenmark, f. 25.11.1936, tannlegeeksamen 1963, d. 21.03.2016

Bjarne Vangsnes, f. 01.03.1939, tannlegeeksamen 1967, d. 39.03.16

90 år

Carl-Henrik Bernhoft, Fyllingsdalen, 27. mai

85 år

Thor Lunde, Oslo, 17. juni

80 år

Per Brandtzæg, Oslo, 9. juni

Edmund I. Juliussen, Elverum, 14. juni

Randi Aasenhuus, Levanger, 20. juni

75 år

Birger Gagnum, Borgen, 27. mai

Unn Ræder, Oslo, 25. juni

70 år

Bjørn Hanvold, Stabekk, 26. mai

Svein M. Hegre, Stavanger, 1. juni

Erik Granhaug, Grimstad, 4. juni

Tor Valle, Hamarøy, 4. juni

Svein Hamran, Svinndal, 16. juni

Tove Broback, Bodø, 24. juni

60 år

Jarle Hillestad, Biri, 23. mai

Per Opsahl, Kjeller, 23. mai

Per-Wiggo Tangen, Trondheim, 27. mai

Frode Staxrud, Oslo, 2. juni

Asbjørn Jokstad, Tromsø, 11. juni

Trond Jørund Pedersen, Bogen i Ofoten, 14. juni

Jan Olav Hagen, Jessheim, 19. juni

Per Otterstad, Porsgrunn, 23. juni

Anders Otterstad, Porsgrunn, 23. juni

50 år

Torkild B. Stjernesund, Lillestrøm, 24. mai

Mikal T. Heyeraas, Kristiansand, 27. mai

Asgeir Bårdsen, Bergen, 6. juni

Mai Solgunn G. Slåttebrekk, Oslo, 8. juni

Katrine Døsvik, Trondheim, 10. juni

Kari Nordås, Fotlandsvåg, 10. juni

Zahra Poodineh, Ås, 20. juni

Ioannis Kollias, Gjøvik, 21. juni

Ghavam Naghavi, Trondheim, 22. juni

40 år

Tommy Ibraimovski Larsen, Ski, 26. mai

Zena Al Ani, Sandefjord, 28. mai

Elena Landari, Fjellhamar, 31. mai

Sondre Lunde Skjødtsvoll, Skien, 1. juni

Kathrin Beyer, Bergen, 2. juni

Jørgen Frostad, Bergen, 2. juni

Daniela Maria Ukleja-Pastuszewska, Namsos, 9. juni

Rannei Elisabeth Amundsen, Fauske, 12. juni

Lene Merete Idland, Oslo, 15. juni

Anne Renate Askeland Aasen, Stavanger, 23. juni

30 år

Åsmund Gorset, Oppdal, 26. mai

Johanna Johansson, Stadsbygd, 26. mai

Julie Wilberg Brandvik, Sørumsand, 27. mai

Maria Egeland, Tjelta, 12. juni

Sinead Mjønes, Trondheim, 12. juni

Malinn Ødegaard, Oslo, 12. juni

Helene Birkeland Lindtveit, Birkeland, 13. juni

Øystein Rønningen, Skien, 13. juni

Gaute Meum Byrkjeflot, Skien, 17. juni

Espen Helgeland, Rådal, 18. juni

Kaja Høgestøl, Oslo, 20. juni

Anna Lande, Oslo, 22. juni

Caslav Kokosar, Hamar, 23. juni

Brit Avdal Falch, Trondheim, 24. juni

Golsa Jalali, Fredrikstad, 24. juni

Siri Espedal Vold, Stavanger, 24. juni

Tine Degerstrøm, Ankenesstrand, 25. juni

Dødsfall

Sekretariatet får dessverre ikke automatisk beskjed om dødsfall. Vi ber derfor medlemmene være behjelpelig med å gi NTF beskjed når en kollega er gått bort. Vennligst kontakt NTF, tlf. 22 54 74 00 eller e-post: post@tannlegeforeningen.no.

Fødselsdager

Vi ber om at de som vil reservere seg mot at runde år publiseres i personaliaspalten, gir skriftlig melding minst åtte uker i forveien på e-post: tidende@tannlegeforeningen.no, eller per post til Tidende, postboks 2073 Vika, 0125 Oslo

Reservasjonen blir registrert i medlemsregisteret, og navnet vil ikke komme med i fødselsdagslistene i fremtiden. Du kan når som helst gi beskjed om at reservasjonen skal oppheves igjen.