Tannbehandling i utlandet i 2015

I 2015 utbetalte Helfo kr 17 088 215 i stønad etter paragraf 5-24 a i lov om folketrygd til tannbehandling i andre EØS-land. Utbetalingene fordelte seg på 1 016 saker.

Til sammenligning utbetalte Helfo i 2014 i underkant av 10 millioner kroner etter samme paragraf, fordelt på 674 saker. Dette vil si en økning i utbetalinger på 70 prosent fra 2014 til 2015.