Ny medlemsansvarlig i NTF

F16-05-035.eps

May-Britt Gimre (46) er ansatt som medlemsansvarlig i NTF fra 1. april. Medlemsansvarlig har et særlig ansvar for å ajourføre og vedlikeholde NTFs medlemsregister som blant annet inneholder opplysninger om arbeidsforhold, lokalforeningstilknytning, arbeids- og bostedsadresser. Gimre yter service overfor lokalforeninger og enkeltmedlemmer. Riktig adresse for henvendelser med informasjon til medlemsregisteret er endring@tannlegeforeningen.no.

Gimre mottar og behandler også henvendelser om kontingentsatser og eventuelle søknader om reduksjon.

Hun har tidligere jobbet med kundeservice hos Glava AS i 22 år.

May-Britt Gimre er gift og bor på Bjølsen i Oslo.