Tilbakeblikk

1916

Forveksling av væsker

For at undgaa forveksling av injektionsvæske og andre farveløse væsker, som oxygenol eller vandstofhyperoxyd, bør man tilsætte de sidste med et farvestof. Hertil egner sig udmerket methylenblaat. Men da dette middel er meget sterkt farvende, skal der kun en ubetydelighet av farvestoffet til for at farve f.eks. en flaske oxygenol. Et næsten usynlig korn av farvestoffet er nok til en hel flaske oxygenol, hvorved denne antar en svak grønblaa farve.

Mai 1916, 5te hefte

1966

Seminar i periodonti på Gausdal Høyfjellshotell

Seminaret hadde som hovedtema: Hvordan løser en almenpraktiker best de problemer som er forbundet med periodontale lidelser. Hovedlederne var professorene Jens Wærhaug fra Oslo og Harald Løe fra Århus. Kursdeltagerne, som kom fra alle de nordiske land, hadde på forhånd blitt tilsendt kompendier vedrørende de problemer som skulle tas opp til behandling. Det var likeledes en forutsetning at man skulle være fortrolig med professor Wærhaugs kapitler i Nordisk Klinisk Odontologi. Selve seminaret vekslet mellom forelesninger i plenum og diskusjoner i små grupper under ledelse av en erfaren periodontist. Her ble da systematisk tatt opp til drøftelse de spørsmål som måtte ha reist seg i forbindelse med foredragene.

April 1966, hefte 4

2006

Lavterskeltilbud til rusavhengige

Siden desember i fjor har rusavhengige i Oslo hatt mulighet til å få akutt og nødvendig tannbehandling på Tøyen i Oslo. Tjenesten er gratis og brukerne trenger ikke gå veien om sosialkontoret. Torsdag og fredag kan de få behandling mellom kl. 10 og 15 i Tannlegevaktens lokaler i Kolstadgaten 18. Torsdag er det tannhelsetjenestens Tom Grøstad som bemanner tilbudet, mens Sigmund Seland, som er frivillig gjennom Kirkens Bymisjon, tar seg av fredagspasientene. Prosjektet drives for statlige midler, eies av Rusmiddeletaten og er et samarbeid mellom Bymisjonen og Tannhelsetjenesten Oslo KF. Overtannpleier Hilde Vogt Toven forteller at det er dannet en egen ressursgruppe i forbindelse med oppstart av prosjektet.

Mai 2006, nr. 6