Nytt bygg for odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo:

Flytter til Gaustad

Nye lokaler for Odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo skal ligge på Gaustad i Oslo. Det har regjeringen bestemt, heter det i pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet 31. mars.

F16-05-004.eps

Regjeringen har bestemt at Det odontologiske fakultet skal flyttes til NEMKO-tomten bak ferdighetssenteret, til venstre i bildet. Det plasserer fakultetet også i nærhet til Ferdighetssenteret (t.v.) og Domus odontologica (t.h.). Foto: Per Gran, Det odontologiske fakultet/UiO.

Helt siden 1990-tallet har det vært jobbet for å få på plass nye klinikkfasiliteter for Odontologisk fakultet (OD) ved Universitetet i Oslo (UiO), heter det videre i pressemeldingen:

- Jeg er glad for at beslutningen nå endelig er tatt, og at vi har kommet til en god konklusjon. Beliggenheten nær Blindern og Rikshospitalet er ideell for å sikre fortsatt tannhelseutdanninger og -forskning av høy internasjonal klasse, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Odontologisk fakultet har ikke tilfredsstillende fysiske forhold, og det er et stort behov for nye lokaler. Lokaliseringen i nærheten av øvrige fagmiljøer på Blindern og Gaustad vil være meget gunstig både for utdanningene og forskningen. Plassering på den delen av campus som er nærmest Rikshospitalet er også ideelt.

F16-05-005.eps

Den aktuelle tomten ligger til venstre for Ferdighetssenteret, som også tilhører Det odontologiske fakultet, på Gaustad. Foto: Per Gran, Det odontologiske fakultet/UiO.

I gang før sommeren

Allerede før sommeren kan planprosessen for nytt bygg på Gaustad være i gang. Det ble klart etter et møte mellom OD og Kunnskapsdepartementet (KD) 25. april.

- Dette var virkelig gode nyheter. Vi hadde håpet at vi kunne få forprosjektstøtte på statsbudsjettet for 2017, men at Kunnskapsdepartementet (KD) selv ønsker at vi kommer i gang med planprosessen allerede nå, var jo bedre enn vi turte å håpe på, sier fakultetsdirektør Tove Langhaug på ODs nettsted.

- Vi har fått signaler om at de kommer til å sende oppdragsbrev til Statsbygg i løpet av mai, og det betyr i så fall at vi kommer i gang med å forberede prosjektet allerede før sommeren, sier hun videre.

- Dette viser igjen at det viktige og langsiktige arbeidet til så mange mennesker med å realisere bygget på Gaustad nå virkelig begynner å bære frukter. Vi gleder oss veldig til å starte, er Pål Barkvolls kommentar på nettstedet.

Stort og viktig fagmiljø

OD er landets største fagmiljø for tannhelsefag med ca. 470 studenter og 450 ansatte. Fakultetet utdanner tannpleiere, tannleger, tannlegespesialister og forskere.

Fakultetet gjennomfører 50 000 pasientkonsultasjoner hvert år som en del av undervisningen. OD står for størstedelen av norsk forskning på feltet.

Det nye bygget vil samle tannhelsefagmiljøene i Oslo. Tannteknikerutdanningen overføres fra Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) til UiO. I tillegg vil Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) samlokaliseres med OD.

Regjeringens konseptvalg betyr at den videre planleggingen av prosjektet kan starte. Det vil ta flere år før bygget kan stå ferdig, og er blant annet avhengig av at Stortinget prioriterer penger til byggingen.

F16-05-006.eps

NEMKO-bygningen. Foto: Martin Toft/Uniforum.

Mottas med glede

Regjeringens beslutning mottas med glede av dekan Pål Barkvoll ved det odontologiske fakultet i Oslo:

- Dette er en veldig god nyhet. Vi har jobbet for dette i mange år og lenge understreket viktigheten av at fakultetet også plasseres nærmere det kommende Livsvitenskapsbygget og vårt eget Institutt for oral biologi. At regjeringen nå har bestemt seg markerer starten på en ny, spennende fase i arbeidet for nytt klinisk odontologisk bygg, sier han på fakultetets nettsted.

Til universitetsavisen Uniforum sier han:

- Det er meget gledelig. Klinikkbygningene våre i Geitmyrsveien er ikke lenger gode nok. De ble bygd den gangen da stort sett bare barn og unge hadde hull i tennene, mens de eldre ikke hadde tenner. Derfor blir pasienter ofte henvist til små venterom, som ikke i god nok grad innfrir kravet til at det som blir sagt til pasienten ikke skal overhøres av andre, sier Pål Barkvoll til Uniforum. Han synes også det er flott at de nye lokalene skal legges til Gaustad.

- Da kommer vi i nærheten av Institutt for oralbiologi, Ferdighetssenteret og det framtidige livsvitenskapssenteret. Det blir svært gledelig, selv om det vil ta flere år før lokalene kan stå ferdig, understreker han.

Det odontologiske fakultet har ikke tilfredsstillende fysiske forhold, og det er et stort behov for nye lokaler. Lokaliseringen i nærheten av øvrige fagmiljøer på Blindern og Gaustad vil være meget gunstig både for utdanningene og forskningen. Plassering på den delen av campus som er nærmest Rikshospitalet er også ideelt, står det i pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet.

Stort og viktig fagmiljø

OD er landets største fagmiljø for tannhelsefag med ca. 470 studenter og 450 ansatte. Fakultetet utdanner tannpleiere, tannleger, tannlegespesialister og forskere.

F16-05-007.eps

Pål Barkvoll, dekan ved Det odontologiske fakultet. Foto: Kaja Haugen, Det odontologiske fakultet/UiO.

Fakultetet gjennomfører 50 000 pasientkonsultasjoner hvert år som en del av undervisningen. OD står for størstedelen av norsk forskning på feltet.

Det nye bygget vil samle tannhelsefagmiljøene i Oslo. Tannteknikerutdanningen overføres fra Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) til UiO. I tillegg vil Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) samlokaliseres med OD.

Regjeringens konseptvalg betyr at den videre planleggingen av prosjektet kan starte. Det vil ta flere år før bygget kan stå ferdig, og er blant annet avhengig av at Stortinget prioriterer penger til byggingen. Tomten på og rundt Nemko-bygningen i Gaustadalleen vil være stedet der de nye lokalene til Det odontologiske fakultetet kommer til å bli bygd, bekrefter dekan Pål Barkvoll overfor Uniforum.