Kompetansekurs i implantatprotetikk

Kursgivere

Kjell Størksen, sykehustannlege, Haukeland universitetssykehus

Sigbjørn Løes, spesialist i oral kirurgi og oral medisin,

Haukeland universitetssykehus og UiB

Harald Gjengedal, spesialist i oral protetikk, Førsteamanuensis UiB

Forelesere fra fagmiljøene i Bergen og Oslo

Representanter for HELFO og leverandører

Kurset er utarbeidet av NTF på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Sosial- og helsedirektoratet har godkjent det faglige innholdet. Tannleger som fullfører kurset vil i etterkant kunne utføre implantatprotetikk med bidrag fra trygden. Dette forutsetter samarbeid med spesialist i oral kirurgi eller periodonti.

Kursplan

Fire samlinger á to dager over fire måneder

- forelesninger i protetikk, kirurgi og periodonti

- kliniske demonstrasjoner på storskjerm

- modellanalyse og kasuspresentasjoner

- gruppeoppgaver og klinisk virksomhet

- avsluttende test

Deltakerne må ha klarert et pasientkasus for implantatbehandling på forhånd. Pasienten skal ferdigstilles før kurset godkjennes.

Ved stor søkning vil følgende opptakskriterier bli fulgt:

- arbeidssted i geografisk område med få operatører

- allmennpraktiker foran spesialist

- allmennpraksis i 6 år eller mer blir tillagt vekt

Målgruppe

Allmennpraktiserende tannleger

Tid

26. og 27. august 2016

16. og 17. september 2016

14. og 15. oktober 2016

2. og 3. desember 2016

Kurssted

Haukeland Universitetssykehus, Bergen

Kursavgift

Kr 27 500

Maks antall deltakere

30 personer

Søknadsfrist

27. april 2016

Påmelding

Søknadsskjema:

www.tannlegeforeningen.no,

Kurs og utdanning /

Implantatprotetikk

Skjemaet sendes til:

akes@tannlegeforening.no

Mer informasjon

Kontakt Øyvind Asmyhr, tlf. 22 54 74 20