Kongens fortjenstmedalje til Arild Stenvik

F16-04-035.eps

Professor Arild Stenvik mottok den 16. mars Kongens fortjenstmedalje for sitt arbeid ved Universitetet i Oslo.

Professor Arild Stenvik ble den 16. mars tildelt Kongens fortjenstmedalje. Dekan ved Det odontologiske fakultet, Pål Barkvoll, overrakte medaljen i en høytidelig seremoni ved fakultetets Faculty club, hvor kollegaer og familie var til stede. En av Norges beste cellister, Sandra Lied Haga, spilte.

Hans Majestet Kongens fortjenstmedalje utdeles til personer som har gjort en særlig fortjenestfull innsats i samfunnet. Statuttene for denne medaljen sier blant annet: Medaljen utdeles som belønning for særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, hvor innsatsen har ligget betydelig over det normale og hvor vedkommende også har vist aktivt samfunnsengasjement utover sin arbeidsinnsats, en pionérinnsats eller annen spesiell innsats av særlig samfunnsgavnlig natur, og en livsinnsats som kan stå som eksempel for andre.

Det var tre initiativtakere til medaljen: Pål Barkvoll, dekan og professor ved Det odontologiske fakultet i Oslo, Geir Kristiansen, kjeveortoped og formann for Kjeveortopedisk forening og Per Skjelbred, professor og tidligere avdelingsleder ved Avdeling for kjevekirurgi og sykehusodontologi ved Ullevål universitetssykehus.

I sine taler la initiativtakerne vekt på Arild Stenviks store påvirkningskraft både innen faget kjeveortopedi spesielt, og for tannlegeutdannelsen generelt. Han har bidratt til å forme spesialistutdanningsprogrammene og tannlegeutdanningen i Norge og har spilt en ledende rolle for å forbedre tannlegeutdanningen i Europa. Det er ingen tilfeldighet at spesialistutdanningen ved kjeveortopedisk avdeling ved Det odontologiske fakultet har status som en av verdens aller beste. Han har vært drivkraften i å utvikle et felles europeisk kvalitetssystem for kjeveortopedisk behandling.

Stenvik er en verdsatt kunnskapsformidler og en dyktig forsker med en omfattende vitenskapelig produksjon bak seg. Han har publisert 103 artikler i vitenskapelige tidsskrifter og 12 lærebokskapitler. Han har hatt spesiell interesse og engasjement for oral rehabilitering av mindre heldigstilte pasientgrupper.

Hans forbilledlige faglige kvalitet, integritet, hjelpsomhet og klokskap ble fremhevet i talene.

I sin tale sammenlignet Stenvik seg med Espen Askeladd. I likhet med Askeladden hadde han møtt mange gode hjelpere på veien, både gjennom oppvekst, familie, venner og kollegaer.

- De har hjulpet meg til å bli den beste versjonen av meg selv, og uten dem hadde jeg aldri fått påskjønnelse av Kongen, sa Stenvik.

Hedersbevisninger

Andre hedersbevisninger er: Æresmedlem av Norsk Kjeveortopedisk Forening, æresdoktor ved Universitetet i Riga, Lativia, Fellowship, Royal College of Surgeons, Edinburgh, UK, Dewel Award for beste artikkel i 2002 fra American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics.

KristinAksnes 

Tekst og foto