Vakuum

EllenBeate-Sommer2015.eps

Noen ganger vet jeg ikke hva jeg skal si. Og da trenger jeg ikke si noe.

Noe annet er det når lederplassen i Tidende står tom, og bladet går i trykken i morgen.

Mangelen på noe å si henger mest sannsynlig sammen med at det er et slags vakuum akkurat nå.

Vakuum, i ordets opprinnelige betydning i fysikkens verden, vil si at det er lufttomt, og undertrykk. I overført betydning, som her - viser begrepet til et tomrom, eller mellomrom.

Vi venter. Vi venter på resultatet av regjeringens kommunereform, og med det videre beskjed om hva tannhelsetjenesten får å forholde seg til - og hva NTF og alle som berøres kan jobbe videre i forhold til, for å oppnå en best mulig organisering av det offentlige tannhelsetjenestetilbudet i Norge.

Noen venter kanskje også på ny tannhelsetjenestelov, eller hva det blir, som er bebudet å komme til behandling i Stortinget før juni i år.

Det har nylig vært arrangert forum for tillitsvalgte i NTF. En reportasje fra dette møtet kommer i Tidende nr. 4.

På dette møtet deltar ledersjiktet i NTFs lokal- og spesialistforeninger.

Det lå en del `avventning' i luften, hvis en kan si det sånn. `Avventning' er nemlig ikke et ord. Det er ellers ofte forventning som ligger i luften. Det samme, `avventning', lå i spørsmålene som ble fremmet og diskutert. Hva kommer til å skje? Hva er situasjonen, og hvor vanskelig er den? Er det for mange tannleger i landet nå, eller vil det bli det? Hva kommer til å følge av nasjonalpolitiske beslutninger i nærmeste fremtid?

Offentlig statistikk viser at tannhelsen i befolkningen blir bedre, og at tannlegene blir flere. Tannleger rundt i landet merker i varierende grad at det blir mindre å gjøre. Noen merker det ikke, sier de.

Hvordan får vi tak i hva som er hva her? Hvordan får vi fakta på bordet, og gjennomført en grundig analyse? Akkurat det må løses, for at svaret på spørsmålet om hvilke tiltak som vil kunne fungere skal kunne komme.

Tannleger i privat praksis går sammen i større fellesskap. Klinikkeiere med en eller flere assistenttannleger er en vanlig måte å organisere det på. Klinikkeiere som arbeidsgivere, med en eller flere tannleger som ansatte er en annen måte, som kanskje begynner å bli mer vanlig.

For NTF melder spørsmålene seg, om hvordan foreningen best kan ivareta interessene til alle medlemmer, arbeidsgivere, eiere, ansatte og assistenter. Og hvordan bevares samarbeidet mellom offentlig og privat sektor, i én og samme forening?

Hvordan NTF skal møte fremtiden er et sentralt spørsmål, og vil være et viktig spørsmål for foreningen å besvare riktig i tiden fremover.

Noen brikker skal falle på plass, før en kan gå videre. Noen spørsmål trenger å besvares før en vet hva oppgaven er. Andre oppgaver jobbes det med.

Det ble luftig dette her. I motsetning til lufttomt. Tomrom, mellomrom, vakuum. Sånn er det, og jeg håper å kunne si mer en annen gang. Mange tannleger venter på gode svar, tror jeg. Det kan skape påtrykk.

Påsken trenger vi ikke vente på noe særlig lenger, og jeg ønsker alle en riktig god ferie.

Ellen Beate Dyvi