Allianse mot karies

Den ideelle organisasjonen Alliance for a Cavity-Free Future (ACFF), som består av verdens ledende eksperter innenfor tannhelse, har siden 2010 arbeidet for å bekjempe den globale folkesykdommen karies. Målet er at alle barn som fødes etter 2026 skal leve hele livet uten å trenge fyllinger i tennene, heter det i en pressemelding. Det heter videre at den generelle tannhelsen i Norden er blitt markert bedre, men at det fortsatt er en sosial skjevhet i forekomsten av karies.

Nå startes et nordisk initiativ under ACCF hvor forskere innenfor tannhelse vil samarbeide om å utvikle nye standarder for kariesforebygging og -behandling. Kim Ekstrand er lektor ved Odontologisk Institutt ved Københavns Universitet og initiativtager til den nye ekspertgruppen, som ellers består av kariesforskere fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Fra Norge er professor Alix Young Vik fra Universitet i Oslo med i gruppen, som har identifisert flere viktige innsatsområder i arbeidet med å bremse utviklingen av karies og stoppe sykdommen.