Gift og forgiftninger i Norge

Erik Andrew
F16-03-018.eps

En skulle med utgangspunkt i bokens tittel tro at dette var en av de vanlige og ganske kjedelige statistiske oversiktene fra en av statsbyråkratiets mangfoldige institusjoner. Andre ville kanskje øyne mulighetene for mer praktisk og anvendbar informasjon for å kunne iverksette et ønske om en jevnere formuesfordeling innen familien.

Men slik er ikke denne boken på 217 paginerte sider som tar for seg forgiftningsproblematikken i Norge med en forfatter som har en meget bred og kompetent faglig bakgrunn. Det burde være oppsiktsvekkende at akutte forgiftninger er årsak til langt flere dødsfall enn trafikkulykker selv om de sistnevnte får en dramatisk stor oppmerksomhet i pressen.

I forordet skriver forfatteren at han beskriver fenomenet forgiftninger ut fra en samfunnsmessig, historisk og medisinsk vinkel. Det synes jeg han har klart meget godt uten at leseren mister interessen. For det er fagstoff som også presenteres, men på en lett fordøyelig og interessant måte. En behøver slett ikke være noen fagperson for å lese denne boken med stor interesse. Forfatteren har klart å gjøre innholdet meget godt tilgjengelig for de aller fleste.

Boken er delt inn i 13 kapitler. De to første kapitlene introduserer begrepene gift, forgiftninger og forholdsvis detaljert informasjon om forekomsten av forgiftninger i alle deler av samfunnet med sammenlikninger til andre land. De etterfølgende seks kapitlene tar for seg forgiftninger, med narkotika, legemidler, kjemikalier, planter og sopp, bakterie og matforgiftning og ikke minst forgiftninger forårsaket av dyr.

Disse kapitlene er etter min mening bokens virkelige styrke. De starter med et historisk tilbakeblikk på midlene med giftvirkning og deres rolle som samfunnsproblem. Hvor dette er naturlig beskrives også de motmidler man benytter for å behandle forgiftningstilfellene. Kapitlet om kjemikalieforgiftninger omtaler også kvikksølv som gift og medienes oppmerksomhet rundt forgiftninger av kvikksølv/amalgam i tannhelsepraksis. Det vil være av interesse for tannhelsepersonell at «få eller ingen kvikksølvforgiftninger er årlig registrert i Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregister det siste tiåret». Den betente problematikken rundt kvikksølvforgiftninger i tannhelsepraksis er kortfattet, men balansert og faglig godt beskrevet i boken.

De neste fem kapitlene er fokusert på giftmord i Norge, forgiftninger av berømte norske personer og ekspedisjonsdeltagere, forgiftninger i mytologi og trollskap, forgiftninger omhandlet i kunst og kultur, og ikke minst aktører og ansvarsfordeling innen forgiftningsområdet. Her vil jeg spesielt trekke frem de kapitlene om forgiftninger som medier nok ikke er interessert i, nemlig forgiftninger i mytologi og trollskap, og omhandlet i kunst og kultur. Meget interessante kapitler som setter tidligere skolelærdom inn i et nytt perspektiv. Personlig føler jeg meg lurt av min gamle historielærer på Hartvig Nissen gymnas da jeg nå sikkert vet at Berserkene oppførsel ikke skyldtes rød fluesopp.

Denne boken er verdt å lese. Her vil alle finne noe de kan relatere til generell eller spesiell viten om forgiftninger selv om en ønsker å la familien være i fred. Att på til er hvert kapittel utstyrt med utmerkede referanser! Anbefales.

Lasse Ansgar Skoglund

Oslo: Cappelen Damm AS; 2015. ISBN 978 - 82 - 02 - 48891 - 8