Anatomy for dental medicine. 2nd edition

En velredigert og innholdsrik lærebok i anatomi
Eric W. Baker, editor:
F16-03-024.eps

Anatomy for dental medicine er en lærebok i anatomi spesielt redigert for tannlegestudenter og foreligger nå i sin andre utgave. Forandringer og tillegg i den nye utgaven er til stor del basert på informasjon fra American Dental Education Association (ADEA) og deres Basic Science Survey Series for Dentistry.

Dette har resultert i en lærebok og tekst-atlas i anatomi som blant annet inneholder et nytt og viktig kapittel der man inngående presenterer anatomien for de øvre ekstremiteter, thorax, abdomen og bekkenregionen. Videre inngår også et nytt kapittel om hode-halsregionens embryologi der leseren introduseres til et antall begreper og forklaringer man bør kjenne for å forstå organutviklingen i denne regionen. I kapitlet som omhandler hode-halsregionen er det lagt spesielt stor vekt på den neurovaskulære topografien og regionen er videre oppdelt i ulike anatomiske områder som underletter så vel læring som undervisning. Hode-halsregionen beskrives også i coronale, transversale og saggitale snitt som illustrativt sidestilles med tilsvarende MRI-bilder slik de framgår i den kliniske virkeligheten. Nakkens, halsens og ryggens anatomi er utfyllende beskrevet i et eget kapittel.

Videre inneholder boken tre tillegg der man i det første beskriver aktuell neuroanatomi ved lokalanestesi av tenner, kjever og munnhulen med god klinisk relevans. I det neste tillegget finner man faktarelaterte spørsmål i anatomi innenfor samtlige kapitler, delvis med klinisk tilknytting og med tilhørende forklaringer og svar. Det siste tillegget inneholder en rekke relevante kliniske spørsmål og også her inngår svært forklarende svar.

Boken er redigert i et brukervennlig format med et lett forståelig språk, svært god billedkvalitet, informative figurtekster og meget oversiktlige tabeller som sammenfatter viktige fakta. For hver anatomisk region beskrives tilhørende strukturer som for eksempel ben, ledd og muskler og deretter karr og nerver som så integreres topografisk for hvert avsnitt. I tillegg inneholder boken et stort antall illustrative, skjematiske figurer som underletter forståelsen og memoreringen av anatomien i det aktuelle området.

Som en ekstra bonus inngår i hver bok en kode for tilgang til WinkingSkull.com Plus, hvilket er et bra interaktivt «online» læringsverktøy som gir leseren mulighet til selvtesting og tilgang til alle bokens bilder, illustrasjoner, spørsmål og svar.

Til sammen utgjør dette en utmerket etbinds lærebok i anatomi med et innhold som er i forkant av hva som vanligvis forekommer i anatomiatlas for tannlegestudenter. Boka kan derfor også anbefales til øvrige profesjoner der hode-hals regionen er av spesiell interesse.

SølveHellem 

Stuttgart: Thieme Everbest Printing Ltd,; 2015: 576 sider, 1212 illustrasjoner, 150 sammenfattende tabeller. Tillgang til «online læringsverktøy» : www.winkingskull.com. ISBN 13: 9781626230859