Rapport fra Helsetilsynet:

Seks tannleger mistet autorisasjonen i 2015

F16-03-021.eps

* Det ble også tilbakekalt en spesialistgodkjenning til en lege. Totalt antall reaksjoner er derfor 268.

Seks tannleger mistet autorisasjonen og seks fikk advarsel, ifølge Statens helsetilsyns rapport for 2015.

Statens helsetilsyn ga totalt 368 reaksjoner rettet mot helsepersonell i 2015, mot 247 i 2014. Av disse ble 12 rettet mot tannleger, 158 mot leger og 74 mot sykepleiere. Se tabellen under.

I alt 145 helsepersonell mistet til sammen 160 autorisasjoner, noe som er 23 flere autorisasjonstap enn året før. De aller fleste var leger og sykepleiere.

Årsakene til at autorisasjonen ble tilbakekalt, er i de fleste tilfellene misbruk av rusmidler og atferd som er uforenlig med yrkesutøvelsen. Slik atferd omfatter blant annet tyveri av legemidler, noe som først og fremst forekommer blant sykepleiere og annet pleiepersonell.

I alt 180 personer fikk advarsel i 2015, en økning på 86 siden 2014.

Økningen i antall reaksjoner skyldes først og fremst at Statens helsetilsyn ferdigbehandlet langt flere saker i 2015 enn i 2014.

Tallene er hentet fra rapporten «Reaksjoner mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2015» kan leses i sin helhet på Helsetilsynets nettsider www.helsetilsynet.no under fanen nyheter¨

Administrative reaksjoner fra Statens helsetilsyn mot helsepersonell. Reaksjonstype og helsepersonellgrupper. 2013 - 2015