Norske tannlegers fond til tannlegevitenskapens fremme

Det lyses ut inntil 33 000 kroner til fremme av tannlegevitenskapen i Norge

Fondets midler skal særlig anvendes til: a) bidrag til fremme av tannlegevitenskapelige undersøkelser. b) bidrag til utgivelse av tannlegevitenskapelige skrifter. c) stipend/priser samt belønning av særlig fremragende tannlegevitenskapelige avhandlinger eller undersøkelser. d) Fremme forskning som tar sikte på motarbeidelse av tannsykdommer, spesielt hos barn og skoleungdom. Se: https://www.unifor.no/Fund.aspx?fund=127

Søknadsfrist: 30. mars 2016.