Tilbakeblikk

1916

Fælles avertering

Vi vil komplimentere Bergens tandlægeforening med den andensteds her i Tidende nævnte beslutning om fælles avertering. Det er glædelig at se, at vore standsfæller i Bergen kan enes i et saapas vanskelig spørsmaal, og det er et godt eksempel til efterfølgelse, idet et saadant arrangement byder mange fordele for standen som helhet.

Mars 1916, 4de hefte

1966

Tannhelse og fluor

Fra Helsedirektørens offentlige redegjørelse om fluorider i kariesprofylaksen sakses følgende:

«For alle som ønsker å styrke tennenes motstandskraft ved hjelp av fluor står nå følgende muligheter åpne etter forskrivning fra lege eller tannlege:

1. Daglig inntak av fluortabletter i samsvar med leges eller tannleges anvisning.

2. Daglig skylling med 10 ml 0,05 pst. fluoroppløsning (NaF)

3. Ukentlig skylling med 10 ml 0,2 pst fluoroppløsning (NaF)

På småbarn som ikke kan skylle, anvendes i stedet tannbørsting med børsten dyppet i oppløsningen.»

Mars 1966, hefte 3

2006

98 prosent fornøyd med tannlegen

En undersøkelse Opinion har utført for Forbrukerrådet, viser at 98 prosent er fornøyd med tannlegen sin. Undersøkelsen viser også at pris i liten grad er avgjørende når vi velger tannlege. 75 prosent oppgir at faglig dyktighet er det viktigste kriteriet når de velger tannlege, etterfulgt av ni prosent som sier at beliggenhet betyr mest, og åtte prosent som mener at prisen er det avgjørende. Kun halvparten av de spurte sier at pris spiller inn ved valg av tannlege, og nær 80 prosent sammenligner ikke priser før de går til tannlegen.

- Vi er overrasket over at pris betyr så lite. Samtidig er det viktig å huske at tannlegetjenester skiller seg fra mange andre tjenester. Å gå til tannlegen må i stor grad sees på som en nødvendighet. Dessuten er det i enkelte deler av landet vanskelig å hevde at man har et tannlegemarked. For mange er valgmulighetene få, og tannlegene har i stor grad monopol i sitt område, sier underdirektør Terje Kili i Forbrukerrådet.

Mars 2006, nr. 4