Nesten seks av ti nye tannleger har utenlandsk eksamen

Hele 57 prosent, 149 personer, av de 262 som fikk autorisasjon i 2015, hadde tannlegeeksamen fra utlandet. Av disse var majoriteten utdannet innenfor EU/EØS, fortrinnsvis Polen, Sverige og Ungarn. Dette viser ferske tall fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonells årsrapport. Se tabell 1 og 2.

Tabell 1. Autorisasjon som tannlege

År

Norge

Norden

EU/EØS

Andre

Totalsum

2014

116

40

110

24

290

2015

113

27

101

21

262

Tabell 2. Eksamensland utenfor Norge

Eksamensland

2014

2015

Polen

54

36

Sverige

33

23

Ungarn

16

19

Litauen

7

10

Romania

8

5

Danmark

7

3

Bulgaria

3

6

Latvia

4

5

Serbia

4

4

Hellas

3

4

Tyskland

2

4

Spania

4

2

116 tannleger (43 %), hadde eksamen fra norske universiteter i 2015, noe som er en økning på tre prosent fra året før. Andelen utenlandsutdannede var enda høyere i 2014. Antall autorisasjoner til tannleger med eksamen fra utlandet gikk ned med 25 personer (9 %) fra 2014 til 2015.