Avgangsstudenter med interesse for forskning:

Gode vinnere

Den beste oppgaven og fakultetets kandidat til Studentforskerprisen ble som vanlig kåret, da avgangsstudentene ved Det odontologiske fakultet (OD) presenterte sine masteroppgaver.

F16-03-016.eps

Mari Hoff Lunds (midten) masteroppgave ble kåret til den beste på avgangskullet ved Det odontologiske fakultet i januar. Her flankeres hun av to av sine veiledere, Fernanda Petersen og Roger Junges. Veilederne Gabriela Salvadori da Silva og Håkon Valen Rukke var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Fredrik Haugen Pedersen, Det odontologiske fakultet/UiO.

Juryen mente det var tre studenter med til sammen to forskningsrettede oppgaver som utmerket seg spesielt.

Kommunikasjon mellom bakterier til topps

Mari Hoff Lunds oppgave om mekanismer av DNA-overforing hos bakterien Streptococcus mitis ble kåret til kullets beste masteroppgave. Lund har jobbet med prosjektet helt siden 2012, og la blant annet ned arbeid over flere sommerferier - bare noen av dem med sommerstipend.

- Dette er kjempegøy! Jeg har jobbet med dette så lenge, og hadde over 40 kilder! Så det var både veldig gøy å vinne, og også godt å være ferdig. Lund ble også premiert med 5 000 kroner for utmerkelsen.

Mastergradsprosjektet bidrar ikke bare til læring og utvikling hos studentene ved OD. Lund ble veiledet av professor Fernanda Petersen og tre av hennes ph.d.-stipendiater:

- Å veilede Mari har vært en veldig interessant erfaring, sier Roger Junges. Han er selv i det tredje året i sitt doktorgradsløp.

- Prosessen med å gjøre nye funn er ikke alltid lineær, derfor er det viktig med påfyll på både motivasjon og nysgjerrighet for meg også, forteller han, som en av Lunds fire veiledere.

- Det som var spesielt gøy med å være veileder for Mari, er at bun både er nysgjerrig og har ønske om å dykke ned i komplekse temaer, fortsetter Gabriela Salvadori da Silva, en annen av Lunds veiledere.

- Og det smittet igjen over på mitt eget arbeid!

De to synes selv de fikk mye ut av veilederrollen:

- Den beste måten a lære mer om ditt eget fagfelt på, er a lære det bort til andre, råder Junges.

Studentforskerprisen

Ett masterarbeid fra OD skulle også pekes ut som fakultetets kandidat til Studentforskerprisen, og skal presenteres på Tannlegeforeningens landsmøte. Her ble Petter Gjessing Johnsen og Marthe Kløv utnevnt som vinnere, med sitt kliniske forskningsprosjekt som kvalitetssikret autotransplantasjoner av tenner gjort med den såkalte «Oslo-protokollen» i perioden september 2010 og ut aret 2013. Det er en teknikk der tenner som har en 1/2 eller 2/3 ferdig rotutvikling transplanteres til stedet der det mangler en tann. De to masterstudentene undersøkte 100 transplanterte tenner og fant en overlevelses- og suksessrate på henholdsvis 94 og 82 prosent, som er sammenfallende med andre tilsvarende studier.

Prosjektet ble foreslått av veilederne professor Tore Bjørnland og førsteamanuensis Bente Brokstad Herlofson.

- Dette var jo veldig spennende for oss også, for det er ikke så vanlig a bruke denne teknikken over hele verden. Og vi visste ikke resultatene på forhand, forteller de. De er svært fomøyde med masterstudentenes arbeid.

- De har vært utrolig flinke, strukturerte og dyktige til å skrive godt akademisk. Og de la ned mye mer arbeid enn den estimerte tiden til et masterprosjekt!

De to veilederne har forhåpninger om å få publisert funnene til Johnsen og Kiev i et internasjonalt tidsskrift.

- Dette masterprosjektet har definitivt praktisk nytteverdi for oss her på kirurgisk avdeling, når det gjelder spørsmålet om vi skal prioritere denne behandlingen framover. Og resultatene viser jo at den er ganske vellykket, forklarer de. Marianne Tingberg, som har operert mange av pasientene, var den siste veilederen i prosjektet.

Johnsen og Kløv kommer dermed til a konkurrere om en pris på 10 000 kroner på landsmøtet i Stavanger til høsten.

- Jeg var ikke sikker på om jeg skulle reise til landsmøtet i år, men nå må jeg jo det, smiler veileder Bjømland.

F16-03-017.eps

Petter Gjessing Johnsen og Marthe Kløv blir Det odontologiske fakultets kandidater i konkurransen om Studentforskerprisen på NTFs landsmøte i Stavanger.

Ny studieplan preget temaene

Studiedekan Anne Merete Aass er glad for at en stor andel av oppgavene handlet om forskningsrelaterte emner, til tross for at disse studentene er det siste kullet som bar hatt den gamle studieplanen Oslo-96.

- At det var såpass mange forskningsoppgaver er svært gledelig og viser en tydelig overgang fra den gamle til den nye studieplanen, Oslo 2013, som inneholder flere forskningselementer. Her har også veilederne gjort en kjempejobb med å hjelpe studentene å forme prosjektene. Jeg er imponert over både studentenes presentasjoner og masteroppgaver, og over arbeidet til veilederne her ved fakultetet, forteller hun.

- Stort ansvar å være ferdig utdannet

Med såpass forskningstunge masteroppgaver bak seg, er det naturlig å lure på om prisvinnerne kunne tenke seg en karriere innen forskning. Men alle tre forfølger tannlegeyrket i første omgang. Kløv har begynt i jobb ved Tangen tannklinikk i Sandefjord og Johnsen skal avtjene verneplikt som tannlege i Indre Troms. Lund begynte i Den offentlige tannhelsetjenesten på Kringsjå i Oslo I. mars.

- Jeg kan nok kanskje tenke meg a drive med forskning på et senere tidspunkt. Men først tror jeg at det er viktig at jeg kommer i gang med å praktisere de kliniske kunnskapene jeg har opparbeidet meg, forteller Lund.

- Det føles som et enormt stort ansvar å nå skulle ta med seg alt jeg har lært og begynne å praktisere. Men mest av alt er det veldig gøy a være ferdig, avslutter hun med et bredt smil.

AstridSkiftesvik Bjørkeng 
HildeZwaig Kolstad