Toppspillere har tannproblemer

F16-02-026.eps

Foto: Yay Images

En ny stor britisk studie viser at det står dårlig til med tannhelsen blant profesjonelle fotballspillere, skriver det danske Tandlægebladet. Studien viser også at tannproblemer påvirker både spillernes allmenntilstand og deres prestasjoner.

I studien undersøkte seks tannleger i alt 187 profesjonelle seniorspillere fra åtte ulike lag: fem Premier League-lag, to Championship-lag og ett lag fra League One. Spillerne fikk foretatt en klinisk undersøkelse og de svarte på et spørreskjema.

37 prosent av spillerne hadde aktiv karies, 53 prosent hadde dentale erosjoner og fem prosent hadde moderat til alvorlig marginal periodontitt. Nesten halvparten av spillerne var bekymret for tannhelsen sin og hver femte oppga at det påvirket livskvaliteten. En tredel av disse mente også at tannproblemer påvirket trening og prestasjoner.

Den britiske studien slår fast at det er akutt behov for en målrettet innsats med oral screening av profesjonelle fotballspillere kombinert med forebyggende tiltak.

Kilde: Needleman I, Ashley P, Meehan L et al. Poor oral health including active caries in 187 UK professional male football players: clinical dental examination performed by dentists. Br J Sports Med 2015. doi: 10.1136/bjsports-2015 - 094953. [Epub ahead of print].