Mindre syke

F16-02-029.eps

Foto: Yay Images

Tannleger har markant mindre sykefravær enn andre akademikere, skriver det danske Tandlægebladet og viser til en ny delrapport fra det danske Akademikernes store undersøkelse av psykisk arbeidsmiljø.

Halvparten av tannlegene i undersøkelsen har ikke hatt sykefravær det siste halve året. Det samme er gjeldende for kun en tredel av akademikergruppen generelt.

En av forklaringene kan være at tannleger føler en forpliktelse overfor sine pasienter og derfor kommer på jobben selv om de ikke er på toppen. Det mener Marianne Koch Uhre, som er arbeidsmiljøkonsulent i den danske Tandlægeforeningen.

- Der er forskjell på om man arbeider med mennesker eller om man arbeider på et kontor. Når man arbeider med mennesker har man en større forpliktelse til å møte opp på arbeidet, sier Uhre.