Nye regler om obligatorisk etterutdanning

Et utvalg nettbaserte kurs blir obligatoriske

F16-02-035.eps

Et utvalg av NTFs nettbaserte kurs vil bli obligatoriske og skal gjennomføres i løpet av femårsperioden for obligatorisk etterutdanning. Første periode blir 2016-2020.

Så langt gjelder dette følgende kurs

  • Kurs for tannleger om trygdestønad (nytt)

  • Smittevern

  • Personvern og informasjonssikkerhet 1

  • Strålevern (under utvikling)

  • Etikk (under utvikling)

De nye reglene for obligatorisk etterutdanning ble vedtatt på NTFs representantskap i november 2015, og endringene begynte å gjelde fra 1.januar 2016. Reglene kan leses i sin helhet på Tannlegeforeningens nettsider: www.tannlegeforeningen.no under kurs og utdanning.