Tilbakeblikk

1916

Foreningen er uten noget hjem

Den norske tandlægeforening har foræret Statens tandlægeinstitut sine samlinger. Noget andet kunde jo ikke gjøres, al den stund foreningen er uten noget hjem. Dette, at foreningen er uten noget stamhus, er og blir foreningens store svakhet. Det føltes av alle, den tid man fór og flakket fra sted til sted, og man vil i fremtiden - naar nogen aar er gaat - føle det endnu mere. De, som i fremtiden kommer til at styre i NTF, skal visselig engang komme til at sande, at uten et fast hjem - eiet eller konstant leiet - blir NTF en karikatur av en myndig landsforening. Foreningens hjem er opløst og splittet i en hel masse mindre hjem. Foreningens magt og myndighet vil ogsaa litt efter litt svinde. (Utdrag fra innlegg av O. Krøtø)

Mars 1916, 4de hefte

1966

En PR-oppgave

Blant de forhold som tannlegene ofte kritiseres for i lokalpressen, er at de ikke har løst ferievakt-problemet på en tilfredsstillende måte. Også fra leger hører vi av og til misnøye med at de i sin travle ferievakt må ta hånd om øyeblikkelig hjelp som burde vært gitt av tannleger.

Vi bør ta dette problem opp og gi det en praktisk løsning ut fra stedlige forhold. Vi oppfordrer kollegene til å komme sammen for å diskutere spørsmålet. De som allerede har erfaring med ferie-vaktordninger kan meddele sekretariatet disse, slik at de kan komme andre til nytte.

Det bør legges stor vekt på å gjøre ordningene kjent. Vi er sikker på at pressen, foruten annonser, også gjerne vil ta inn omtale av saken til ytterligere orientering for publikum.

Februar 1966, hefte 2

2006

Ingeborg Jacobsen, den første

Den første kvinnelige president i NTFs historie (1986-92), den første og hittil eneste professor i traumatologi i Norge, den første og hittil eneste kvinnelige dekan ved Det odontologiske fakultet i Oslo (1993-99) - dette er bare et lite utsnitt av Ingeborg Jacobsens curriculum vitae. I tillegg kan det nevnes at hun var en av de fire første med spesialutdanning i barnetannpleie og at hun var sentral i arbeidet med å få gjennomført spesialiteten i pedodonti. Videre sørget hun for at den «lille grønne» som kom på 80-tallet, ble lagt til grunn for likestillingsarbeidet i NTF.

Nå er hun fylt 70, og ved semesterstart i første uke av februar forlot hun stilingen som professor ved Avdeling for pedodonti og atferdsfag ved fakultetet i Oslo.

Mars 2006, nr. 4