Ny retningslinje for utredning og behandling av pasienter med kjeveleddsproblemer

For første gang er det utarbeidet en nasjonal faglig retningslinje for pasienter med temporomandibular dysfunksjon (TMD) i Norge.

?TMD er en fellesbetegnelse for dysfunksjon og/eller smerter relatert til kjeveledd, tyggemuskulatur og andre omliggende strukturer. Retningslinjeprosjektet er del av et større oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet med mål om å styrke tilbudet til pasienter med temporomandibulær dysfunksjon.

Omfang

Retningslinjen gir klinisk praktiske anbefalinger og råd om utredning, behandling og behandlingsforløp for de vanligste diagnosene forbundet med TMD:

  • Myalgi (muskelsmerte)

  • Artralgi (leddsmerte)

  • TMD-relatert hodepine

  • Forskyvning av leddskive uten eller med normalisering

  • Hypermobilitet

  • Degenerativ kjeveleddsykdom (osteoartritt/artrose)

Utrednings- og behandlingsforløp

I retningslinjene fremkommer det at i de aller fleste tilfeller er TMD-symptomer forbigående og som første tiltak anbefales informasjon, herunder rådgivning om egenaktivitet. Videre er det viktig å gjøre individuelle vurderinger og tilpasninger for hver enkelt pasient. Det kan være aktuelt med flere typer tiltak for samme diagnose. Valg av tiltak gjøres i samarbeid med pasienten og på bakgrunn av en helhetsvurdering av sykdomsbildet.

Retningslinjen kan leses her: https: //helsedirektoratet.no/retningslinjer/temporomandibuler-dysfunksjon-tmd

Kilde: Helsedirektoratet, 23. november 2016