Arbeidsgiver vant

F15-09-048.eps

Foto: Yay Micro

Gulating lagmannsrett opprettholdt dommen fra Bergen tingrett da lagmannsrettens dom i en arbeidsrettssak mot Hordaland fylkeskommune ble kunngjort 16. september.

Saken mot fylkeskommunen gjaldt gyldighet av oppsigelse i prøveperioden og krav om oppreisningserstatning. En oppsagt medarbeider i Den offentlige tannhelsetjenesten i Hordaland anket saken mot sin tidligere arbeidsgiver, etter at han tapte i tingretten i fjor høst.

Gulating lagmannsrett avviser anken, og kunngjør at dommen er enstemmig.